Utflukt til Israel Museum og Vestmuren

De kaukasiske jødene kom til Israel i tre innvandringsbølger og har slått seg ned på fire forskjellige steder i landet. Her de ofte bor i tette, lukkede småsamfunn, der hverdagen er preget av arbeidsløshet, hard omgangstone, vold og kriminalitet.

Prosjektet vil endre på dette og vil hjelpe barna til bedre skoleresultater gjennom å motivere til å gå på skolen. Hver måned holdes det samlinger med mødrene for å skape forståelse for nødvendigheten av å gå på skole, gjøre lekser, ha skolebøker (israelske barn må kjøpe dem selv fra første klasse), spise sundt, sove tilstrekkelig. Ved å støtte mødrene håper man å bryte den onde sirkel, slik at barna kommer seg ut av fattigdommen gjennom utdannelse og arbeid.

Mødrene lærer også om mulighetene for å få jobb selv og hvordan man oppfører seg i en arbeidssituasjon. I tillegg til det ordinære tilskuddet, har HJH bidratt med stipend til kortvarige, yrkesrettede kurs for at de i praksis skal se at det er mulig. Men det er mye motstand som må overvinnes før man kan ta fatt i egen situasjon. Gjennom praktiske øvelser på samlingene trener de i samarbeid og grensesetting. Det utvikles et nettverk der kvinnene gjensidig støtter hverandre. Man prøver å bekjempe kone- og barnemishandling, slik at familietragedier kan unngås. På enkelte samlinger tar man opp helsefarene ved alkohol og narkotika.

Men nå forleden avsluttet PNIMA programmet for i år med en utflukt. Tre fulle busser med barn og mødre kom til Jerusalem. Det ble en dag de kommer til å leve på lenge. For noen var det første gang de var utenfor sin egen by. Først fikk de omvisning på Israel Museum, spesielt tilrettelagt for barna. De fikk et eget arbeidshefte, der de skulle klistre inn merker på riktig sted – i forhold til hva de hadde sett underveis. Barna gikk opp i det med liv og sjel. Guidene er spesialutdannet for dette.

Etter forfriskninger kjørte alle til Vestmuren. En stor opplevelse for førstegangsbesøkende. Noen bad, andre stakk små lapper med ønsker inn imellom steinene i muren. Vi kan gjette på at det var ønske om jobb, helse for barna, utdannelse eller en lottogevinst! En begivenhetsrik dag var slutt. Nå er det sommerferie. Men mange gleder seg at til høstens sammenkomster.