Unge immigranter trenger vår hjelp

En tenksom liten skoleelev tar prøver å finne sin plass i en ny verden.

Gjennom mange år har man satset tungt på realfag og har utdannet mange ingeniører. Immigranter har tilført verdifull kompetanse som har resultert i fremragende resultater på en rekke områder. Dette gir gode eksportinntekter og helt nødvendig kompetanse innen våpenproduksjon. Stadig blir man imponert over hva de får til.

 

Men – nyere undersøkelser publisert i mars i år viser at mange av de unge immigrantene gjør det dårlig på skolen. Hovedproblemet er at de ikke kan hebraisk og dermed ikke forstår undervisningen. De unge russiske immigranter som behersker språket, gjør det glimrende på skolen og senere universitetet, mens de unge som ikke snakker hebraisk godt, fort blir skoletapere med skulking, manglende motivasjon og dårlige karakterer som resultat. Det er også viktig å få integrert unge fra Etiopia i undervisningen på alle nivåer, slik at de ikke framstår som en underklasse med liten eller ingen utdannelse i framtiden.

 

Vi har hjulpet dem hjem, men de trenger også å beherske språket, nøkkelen til en vellykket integrering. Flere av HJHs prosjekter har tatt opp språkproblemene for barn og unge. For eksempel har Israel Association for Immigrant Children (IAIC) lenge arbeidet med å hjelpe immigrantbarn i israelsk skolehverdag. Jeg møter rektor dr. Shosh Winter på Gymnasium Realit i Rishon Le Zion en av de første fine vårdagene. Hun kan ikke få fullrost hjelpen de får. Uten IAIC ville immigrantbarna de siste årene virkelig ha manglet ekstraundervisning og hjelp til å finne seg til rette.

 

Fra myndighetenes side gis det en ketime hjelpeundervisning pr. elev. Det høres raust ut, men litt ettertanke skaper forståelse for problemene. Rektor Winter forteller at i den tiden da de hadde 40 immigrantelever, kunne man lage hjelpeundervisning i grupper, slik at hver elev fikk mange timer pr. uke. Nå har de bare fire ny immigranter, fra forskjellige land og med svært ulik alder og bakgrunn. Med en time til hver fra det offentlige har skolen derfor måtte ta av andre budsjettmidler for å hjelpe disse elevene. HJHs givere har kommet inn med hjelp til ekstraundervisning og gruppestøtte.

 

Jeg møtte også to unge immigranter jenter; Julia og Helena 17 år gamle. Julia kom da hun var 2 år Helena da hun var 8 år. De regnes ikke som immigranter lengre, men de trenger fortsatt hjelp med språket. De snakker russisk sammen med venner i friminuttene og hjemme, men hebraisk i timene.

Julia vil bli lege som sin mor og sin avdøde far. I dag bor hun sammen med mor og bestemor. Helena bor sammen med mor, far og en søster. Faren er flymekaniker. Ingen av foreldrene snakker hebraisk av betydning etter 9 år i landet, de har russisk som arbeidsspråk.

 

IAIC arbeider nå på 39 skoler. Det er kun økonomien som begrenser arbeidet. Ekstraundervisning i hebraisk vil hjelpe elevene til å trives på skolen, få bedre karakterer og bli nyttige samfunnsborgere for Israel. La oss gi dem den muligheten. Send ditt bidrag i dag.