Ulvetider

Få eller ingen i media synes å bry seg om at Israels sivilbefolkning i områdene som grenser mot Gaza fortsatt utsettes for daglige rakett- eller granatangrep. For befolkningen der er dette en del av en traumatiserende livssituasjon de har måtte leve med i en årrekke. Når skal barna her få trygghet, når skal de kunne sove en natt uten frykt, når skal de kunne gå i barnehaver som ikke trenger forsterkede tak og beskyttelsesmurer, når skal våre politikere begynne å bry seg om disse barna også?

Da er det godt å vite at det faktisk nytter å gjøre noe, og at mennesker med anstendighet i mange land tør å stå frem for å hjelpe. Jeg vil påstå at ingen enkeltstående veldedighetsorganisasjon i Norge har gjort mer for Israels sivilbefolkning i disse områdene enn HJH.

Sammen har vi bl.a. renovert mange tilfluktsrom, vi har gitt midler til bygging av beskyttelsesinnretninger og vi har støttet organisasjoner som hjelper dem som rammes av terroren. Dette vil vi fortsette med, og dine bidrag er like viktige nå som tidligere.

Å gi trygghet og hjelp til et lands sivilbefolkning, det er fredsarbeid i praksis!