Ulpan Halom går for fullt med 200 studenter

Det er initiativtaker og rektor ved språkskolen ”vår” i St. Petersburg som sier dette på telefonen nå i november. Gavene fra dere har vært helt avgjørende for at vi kunne drive videre dette året, understreker Felix, så vær så snill å formidle en stor og varm takk enda en gang til giverne i Hjelp Jødene Hjem som har gjort dette mulig. Takken kommer både fra alle studentene, personalet og Felix Fainberg.

Med ”gavene” mener han både
”grunnbevilgningen” på kr 200.000 fra tidligere i år og ekstrabevilgningen fra i høst, samt øremerkede gaver.
Til sammen kr 338.308. På grunn av god gaveinngang kunne styret gi denne siste bevilgningen – og vi skjønner at disse midlene var viktig for at de skulle kunne avslutte skoleåret på en god måte!

Så fremdeles er det god stemning – og optimismen rår ved Ulpan Halom, takket være HJH-tilskottene. Og vi kan glede oss over at det virkelig nytter, nå i høst har skolen hatt nærmere 200 studenter – og de håper at enda flere melder seg til etterjulsvinteren. Flere forhold taler for det, forteller Felix.

Det er en fantastisk innsats Felix og hans medarbeidere gjør – og har gjort gjennom 20 lange år i det slitne skolebygget i St. Petersburg! Ca. 12.000 immigranter har blitt motivert til å immigrere til Israel og har fått god språkopplæring på Ulpan Halom disse årene. Alt dette har vi skrevet om før og mange av giverne kjenner godt til skolen. Men vi trenger å bli minnet på også dette prosjektet og nye givere – som vi får mange av nå – må få informasjon.

Fremdeles er Russland, ved siden av Etiopia, et av de landene som det kommer flest nye immigranter fra til Israel. Mange kommer fra St. Petersburg og Ulpan Halom. Fordi de nye immigrantene er viktig for Israel – er også Ulpan Halom et viktig prosjekt for oss.

Vi vil støte dem framover og ber giverne være med på det! Hjelp Jødene Hjem vil fortsette arbeidet for å hjelpe russiske immigranter hjem til Israel – den russiske innvandringen var ”vår første kjærlighet” så å si, på 90-tallet da vi startet opp.

Takk for en god gave til videre støtte til Ulpan Halom! Vi tar gjerne mot og videreformidler uavkortet gaver som giverne øremerker til Ulpan Halom – slik vi også har gjort tidligere!

Direktør for Ulpan Halom Felix Fainberg.
Hebraiskundervisning på
Ulpan Halom