Ulpan Halom fylte 20 år

Fra nyhetsbrevet i november 2010.

Elever tøyser med hebraisk gramatikk.

En av de mange gode talere, "husverten", rektor på skolen der Ulpan Halom leier lokaler.

En av de tilstedeværende var en tidligere elev, som nå selv driver en språkskole i Netanya – han kunne ikke få fullrost skolen. Flere av de tilstedeværende kontaktet meg under maten, noen ganger med tolk – for å fortelle om sitt utbytte av undervisningen. Mange er klare for immigrasjon til Israel. En annen som ville prate litt var en ortodoks kristen som ønsket å kunne lese Bibelen på originalspråket.

En hyggelig kveld med mange varme hilsner med takk til HJHs trofaste givere som har støttet skolen nesten fra starten.

Uken etter startet ennå en fulltegnet hebraiskklasse opp.