Ulpan Halom

Nå arbeider vi for å styrke innsatsen deres.

På språkskolen Ulpan Halom i St. Petersburg har hele 19.000 jøder fått hebraiskundervisning på flere trinn fram gjennom årene, mange på et avansert nivå.
Nå er 15.000 av dem i Israel, svært mange har fått seg passende jobber takket være hebraisk-kunnskapene sine. Og i Moskva hjelper Movement Without Frontiers gamle og andre emigrant-grupper som møter problemer når de vil dra til Israel – og som trenger ekstra hjelp.Nå planlegger vi tiltak her – sammen med dem – med å utvikle og utvide arbeidet for å kunne hjelpe enda flere jøder hjem til Israel. I Russland er det over 300.0000 jøder igjen – de aller fleste av dem bor i Moskva og St. Petersburg.

I september fikk vi anledning til å besøke St. Petersburg og Ulpan Halom for å se på arbeidet og drøfte framtiden. I St. Petersburg-regionen bor det ennå minst 65.000 jøder, så her er fremdeles store oppgaver!
Da vi kom på besøk var skolen nylig startet opp for høsten, og vi fikk besøke klasserommene og ha kontakt med elevene. Vi møtte optimistiske ledere og lærere og motiverte elever.

Ytre sett var det ikke store forandringer i de – etter norske forhold – svært beskjedne skolelokalene. Men ute på gårdsplassen var det pusset opp – og innvendig satt nok sommer-rengjøringen i veggene enda. Noen steder skjer det noen forbedringer ser det ut til i Russland nå, på det ytre og materielle plan, men dette gjelder nok særlig i byene og det er bare noen grupper som får del i velstanden.

Mange lever nok fremdeles en kummerlig tilværelse. Nå tar de jødene som etter hvert bestemmer seg for å emigrere til Israel seg god tid til å forberede flyttingen. Alle innser at det er viktig å kunne språket for å få jobb og ellers bli integrert i samfunnet i sitt nye fedre-land. På Ulpan Halom går språk-opplæringen hånd i hånd med innføring i jødisk kultur, tro og tradisjoner. Så denne skolen har en svært viktig funksjon med å gjøre studentene nysgjerrige på og utvikle deres jødiske identitet. På et visst tidspunkt i prosessen, når det går i orden med jobb etc., bestemmer studentene seg for å flytte. Det skjer gjerne etter ett eller flere besøk i Israel, der de har fått oppleve varmen og den kulturelle tilhørigheten til det israelske samfunnet.

Jeg vil gjerne takke Hjelp Jødene Hjem og giverne som har gjort de store gavene til oss mulig fram gjennom årene, sier Felix Fainberg, grunnleggeren og lederen for Ulpan Halom.
Uten dere hadde vi ikke eksistert nå, legger han til.

Det siste året er det blitt litt lettere for oss, vi får noe tilskott fra andre også nå, forteller han videre.
Jeg er glad for å kunne fortelle, fortsetter Felix, at vi gjør store anstrengelser for studentene våre – ikke bare for språkstudiene – men også for å gi dem under-visning og innføring i jødiske tradisjoner, kultur og historie.
Nå har vi satt fokus sterkere enn tidligere på dette siste, sier han.
Nå vil skolen, ledelsen og lærerne se om de kan bidra sterkere enn tidligere med å legge til rette praktisk for innvandring for studenter som har behov for det.

Ulpan Halom har vært – og er – en populær språkskole i det jødiske samfunnet i St. Petersburg. En relativt stor del av språkstudentene i byen har vært elever ved denne skolen.

Ulpan Halom og lederne der arbeider nå med tanker om hvordan de også kan utvikle flere funksjoner ved emigrantsenteret.

Vi hadde kontakt på telefonen med Boris Altschuler i Movement Without Borders i Moskva. Der tenker de også nå konkret på flere oppgaver med å hjelpe og legge til rette for de nye emigrantene.

Moskva og St. Petersburg er viktige for den jødiske emmigrasjonen til Israel, derfor er vi opptatt av å styrke arbeidet her. Det er fra disse to byene det kommer desidert flest nye immi-granter til Israel; kanskje sammen med Kiev i Ukraina.

De forbereder seg til et liv i Israel: Nå lærer de hebraisk i St. Petersburg
Da vi besøkte St. Petersburg i september fikk vi møte flere av de nye studentene ved Ulpan Halom. Mange av dem hadde svært konkrete planer om å emigrere til Israel, de fleste gir seg tid til å lære språket best mulig og evt. gjøre seg ferdige med en utdannelse de er i gang med i Russland.
Mange er også nysgjerrige på å lære mer om jødisk kultur, tro og tradisjoner. Flere av studentene har ikke spesielt jødiske, men vanlige russiske navn. De kommer fra familier som har gjenoppdaget sine jødiske røtter.

Elena Vinogradova

Elena er bare 16 år og fra St. Petersburg. Hun forteller at hun er student ved Universitetet her i byen – og studerer filologi. Nå arbeider hun med språk. Elena gir inntrykk av å være en svært moden – og sikkert også dyktig 16-åring. Mine foreldre holder de gamle jødiske tradisjonene, forteller hun videre. Jeg sang i et jødisk barnekor i fem år, sier hun, og der fikk vi også undervisning i jødisk kultur og tradisjoner. Min far er jøde, forteller Elena videre, men min mor er russisk, så derfor hører jeg til i begge kulturer, føler jeg.

Et barnekor fra Jerusalem besøkte vårt kor, og et par jenter som bodde hjemme hos oss i weekenden, fortalte mye om Israel og Jerusalem. Jeg likte det jeg hørte, forteller Elena.

Tenker du på å emigrere til Israel?

Ja, sier Elena og smiler, jeg tenker på det og ser fram til det! Jeg vil fullføre studiene mine her først, og så vil jeg dra til Israel.
Jeg er glad for Ulpan Halom, legger hun til, skolen gir meg en god mulighet til å lære hebraisk – og på den måten forberede meg til et liv i Israel. Her interesserer de seg for oss, vi kommer inn i et fellesskap og blir tatt vare på, avslutter hun.

Vladislav Maximov

Vladislav er en voksen mann med allsidig yrkeserfaring som bygningsmann og interiørdesigner.
Han er 36 år og er fra St. Petersburg. Han er jøde, hans bestemor var jøde, og nå er han medlem i en jødisk menighet i byen.

Vladislav forteller at han tenker å emigrere til Israel, han har konkrete planer om det.
Jeg kjenner svært lite til hebraisk, innrømmer han. Nå vil jeg lære språket i 1. år for å kunne klare meg i Israel, forteller han. Han kjenner ellers noe til Israel; han har bl.a. tatt et kurs ved et israelsk universitet som la opp et kurs i St. Petersburg.

Malt Ludmila

Det finnes også en annen skikkelig voksen student på Ulpan Halom, ja. til og med pensjonister som vil lære hebraisk. Jeg fikk en prat med en av dem, Malt Ludmila. Hun er kjemi-ingeniør, er 56 år og pensjonist. Hun kommer fra en jødisk familie – hun har besøkt synagogen – men er ikke medlem i noe jødisk samfunn nå, forteller hun.

Tenker du å emigrere til Israel?

Ja. svarer hun, jeg har planlagt lenge å emigrere. Jeg tenker å studere hebraisk ett år eller to, og så vil jeg flytte til Israel. Jeg føler at det er det rette for meg, dette er en overbevisning som har vokst fram over tid hos meg, avslutter hun.

Fra HJHs avis nr. 4/2003.