Ulpan Halom – oppfyller drømmen

Ludmila underviser interesserte elever.

Skolen leier lokaler for kveldsundervisningen i skole 169. Dette er en ganske nedslitt skole og det er ikke brukt en rubel på mange år til vedlikehold – enn si utsmykning – av Ulpan Chaloms kontor, lærerværelse og elevenes “klubb”. “Klubben” brukes også som øvingslokale for dans, sang og drama. Her prioriteres hardt – det er kunnskap som er viktigst!

I Russland har det vært en betydelig prisstigning i de senere år, og husleien er nå ca 50 % av utgiftene. Det er meget følbart. Til tross for at skolen i norske kroner har fått det samme tilskudd som i fjor, får de ikke så mye ut av det som tidligere. Igjen truer nedleggelsesspøkelset de klasser som ikke underviser i hebraisk. Sørgelig, for Ulpan Chalom arbeider også for å bevare den jødiske kulturarven for nye generasjoner i Russland.

250 elever er innom skolen en eller flere ganger i uken. De aller fleste studerer hebraisk, på mange nivåer – samt en spesiell litteraturgruppe. Direktør Gregory Levin hvisker stolt under besøket i en av de mer avanserte klassene, at Ludmila som underviser her, om dagen underviser i Hebraisk på byens universitet, der hun er den dyktigste de har! Og jeg tror ham gjerne, for selv om jeg ikke forstår et ord av hennes forklaringer, er det tydelig at hennes elever har utbytte av undervisningen, de er aktive i timen, – svarer, foreslår og tar notater.

Noen andre elever går på kurs i jødisk og israelsk folkedans, andre igjen i sang eller drama. Det er også opprettet klasser i data og engelsk, helt nødvendig kunnskap for dem som skal immigrere.

Jeg kunne nå ved selvsyn se at det er flere unge mennesker enn på lenge i klassene. Mange ungdommer forbereder seg målrettet til immigrasjon. At Ulpan Chalom underviser kontinuerlig gjennom hele året er til stor hjelp for denne gruppen. Ca 30 % av elevene immigrerer til Israel. Utviklingen i verdensøkonomien og tydeligere antisemittisme påvirker valgene.

Entusiastisk fortalte elevene om det store, felles Sedermåltid (Påskemåltid) de hadde hatt på skole i anledning Pesach. I klassene hadde man på forhånd gjennomgått tekstene til Sedermåltidet (Hagaddah) og elevene hadde lært noen av de mest vanlige sangene. For svært mange av de nesten 100 gjestene, var dette første gangen de tok del i slik feiring. Det hadde helt tydelig vært en stor og hyggelig opplevelse, som de selv hadde betalt brorparten av. Slik er Ulpan Chalom også et senter for kulturformidling, ikke bare undervisning.

Direktørene Felix Feinberg og Greogory Levin be oss hilse alle HJHs givere og takke hjerteligst. De vet at dette er trofaste bidrag fra Israelvenner som ønsker å støtte opp om immigrasjonen til Israel. Uten alle disse gavmilde mennesker hadde det ikke vært mulig å drive Ulpan Chalom – deres drøm. Hvert år flytter mange av skolens elever til Israel og kommer hurtig inn i det israelske samfunnet, fordi de har gode språkkunnskaper. Enhver immigrasjon er en krevende og vanskelig prosess. Dere, HJHs givere, bidrar til å gjøre den enklere og mer vellykket.