I de mørkeste tider – vi kan gjøre mer! Over 3 millioner flyktninger fra Ukraina. Israel har sendt 230 tonn med hjelp. Jewish Agency samarbeider med 70 lokale organisasjoner og myndigheter i og rundt Ukraina for å få hjelpen inn til dem som trenger det. På grenseovergangene står de klare med nødhjelp, byråkratisk hjelp. Takk for at du er med på dette arbeidet!

Per 21.mars har man mottatt 15 000 ukrainske flyktninger, jøder og ikke-jøder i Israel. (Flere enn man har mottatt i Norge for eksempel.) Man forbereder seg på 100 000 olim, jødiske immigranter, til Israel i den nærmeste fremtiden.

Vårt fokus er nå Ukraina og de ukrainske flyktningene, både internt i Ukraina og de som kommer ut. Vi snakker om 10 millioner flyktninger allerede – i og utenfor Ukraina. HJH samarbeider med Keren Hayesod og Jewish Agency som var på bakken allerede før Russland invaderte Ukraina. Gjennom deres nettverk har man kunnet levere ut nødhjelp gjennom 70 samarbeidspartnere. I tillegg har man opprettet mobile stasjoner som mottar flyktningene i fem land rundt Ukraina.

Israel setter også opp et sykehus – komplett med materiale og mannskap – som eneste land som mottar ukrainske flyktninger.