Tusen takk for varme julegaver

De gaver som ikke var øremerket spesielt, ble fordelt %-vis i forhold til det som var kommet inn til ryggsekker, varmeovner og varme klær.

Glade takkemailer er kommet på vegne av barn og unge. De tre organisasjonene er helt overveldet og formidler beskjeden videre. Det blir nå handlet inn varmeovner så de kommer på plass på skolen omgående og de foreldreløse søskenflokker kan kjøpe skikkelige vinterklær til høytiden. Ryggsekkene vil snart ligge klare for utdeling.

Vi er alle dypt rørt over oppslutningen. Dere gjør en forskjell!

Her følger en hilsen fra Ruth Bar-On, direktør ved Selah/ Israel Crisis Management

Kjære venner
Jeg skriver til dere på vegne av de foreldreløse etiopiske barna, – i den dypeste takknemmelighet over Hjelp Jødene Hjems julegaveaksjon som innbrakte kr 242.330 til dem.

Tusen takk for at dere gjør en forskjell i livet til disse barna, som gjennom tap og vansker, har mistet en del av sin barndom. På denne sjenerøse måten bringer dere noe glede og lys inn i barnas liv igjen og det er en velsignet gjerning.

I disse siste ukene, siden krigen startet, har vi vært opptatt med immigrantfamiliene i byene i sør, som blir beskutt av Kassam- og Grad-raketter. Det er mange sårede og traumatiserte, sårbare eldre, familier som har fått sitt hjem ødelagt, og andre. Våre krisegrupper, som består av psykiater, psykolog, sosialarbeidere og opplærte frivillige har dratt til byer under beskytning for å gi praktisk hjelp og følelsesmessig støtte. Jeg føler at det ikke er mulig for oss å nå alle, men vi gjør alt vi kan for å skaffe hjelp og lette situasjonen for folk i den nåværende krise. Jeg vet at dere deler våre bønner for fred i regionen.