Tusen takk for en flott sommer!

Kjære givere,

Takk skal dere ha hver enkelt av dere. Den støtten dere gir gjør en stor forskjell i livene til mange av de nye immigrantene. De kommer til Israel fulle av håp, men livet kan være hardt. Da er det godt å få litt hjelp. I Israel er det mange frivillige involvert, og det gjør at pengene strekker ekstra langt.

I løpet av sommermånedene var det vært flott å se at støtten til Israels vanskeligstilte ikke blir glemt.

Til tross for at mange har tatt sommerferie i Norge, fortsetter prosjektene våre i Israel som normalt. Heldigvis så vi at støtten fra våre givere heller ikke tok sommerferie. Sommeren på HJHs kontor var preget av hyggelige samtaler via telefon, email og ikke minst nye givere.

Det er takket være våre generøse og trofaste givere at HJH kan fortsette å være formidler av støtte fra norske givere til nye immigranter til og i Israel. I løpet av de siste 12 månedene som gikk kom 16 892 nye immigranter til Israel. Mange av dem vil trenge hjelp på en eller annen måte. Noen trenger starthjelp med språk og jobb. Hos andre skjer det en tragedie der de trenger et nettverk til å hjelpe dem med situasjonen. Landet bygges fortsatt ved hjelp av nye og gamle immigranter.

De organisasjonene som får støtte gjennom HJH gir de nye immigrantene den støtten de trenger, slik at de skal kunne klare seg og bli selvstendige samfunnsborgere som bidrar til det israelske samfunnet på en god og nyttig måte. Vi ser at det nytter og at arbeidet bærer frukter. Det skaper giverånd. De som en gang har blitt hjulpet, hjelper andre når de trenger det. De er klare til å gjøre en ekstra innsats og gi tilbake til de som nå trenger hjelpen. Slik blir ”avkastningen” på gavene fra dere ekstra stor.

Tusen takk for støtten!