Eli FInsveen, her sammen med Diana, et av ungdommene ved fritidsklubben i Lod.

Tusen takk for fine år sammen med dere!

Det er med vemod og takknemlighet at jeg nå slutter som daglig leder i HJH for å bli pensjonist. Noen svært givende år har det vært og jeg vil takke så mye for hyggelige brev, hilsener og oppmuntrende telefonsamtaler. Det har vært et privilegium å få lov til å være med i dette viktige arbeidet for immigrasjon til Israel sammen med dere.

Samtidig er jeg svært glad for at Rebekka Rødner nå overtar stillingen. Hun kommer til å gjøre en glimrende jobb og vil kunne tilføre arbeidet nye impulser.

Takk for at dere står trofaste i arbeidet for Israel. Det betyr så mye for immigrantene.

 

Med vennlig hilsen

Eli Finsveen