Tre raketter fra Gaza hver dag i 11 år

Mer enn 12 700 Kassam- og andre typer raketter er blitt avfyrt fra Gaza og ut over det sørlige Israel de siste 11 årene. Alle skutt opp med et bevisst mål: Sivile israelere. De skaper kaos, frykt, ødeleggelse og død.

Rakettene fra Gaza har en stadig større rekkevidde. Kilde: IDF (www.idfblog.com)

Over en million israelske innbyggere bor innenfor nedslagsfeltet av rakettene fra Gaza. Nye typer har stadig større rekkevidde og lander nå dypere inn i landet. En hel generasjon av barn har blitt traumatisert av terror fra stadige rakettangrep etter at den første raketten falt den 16. april 2001. Avsender: Terrororganisasjonen Hamas.

De sivile som lever i faresonen har lært seg å kjenne plasseringen av nærmeste tilfluktsrom til enhver tid, fordi de aldri vet når sirenen vil gå av neste gang.

Bare i mars i år ble det skutt opp vel 300 raketter fra Gaza.

Israel har utviklet en rekke forsvarstiltak som spenner fra å identifisere helt presist hvor utskytingen skjerhelt ned til noen sekunder før det skjer – til avanserte rakettforsvarsystemer. Et av dem er Iron Dome-systemet som fanger opp og skyter i stykker raketter på vei til befolkningssentra.

Til tross for konstant trussel rettet mot sivile, arbeider IDF hardt for å beskytte Israel og dets innbyggere. Instruktører i IDF’s Hjemmefrontkommando besøker også skoler og lærer barn hvordan de skal opptre når sirenene uler ”Rød Alarm!”