To nye klasser i engelsk og data er startet i år

Over 13 000 immigranter har fått hebraiskundervisning ved Ulpan Halom i St. Petersburg.

 

Disse to nye klassene er egentlig ikke helt “nye”, de hadde undervisning i disse fagene for noen år siden, men nå hadde de blitt oppmuntret av stor pågang av nye studenter. De måtte legge ned klassene pga. pengemangel tidligere, nå håper de helt klart på litt ekstra støtte fra oss i 2009.

Bekymret optimist
Det er en glad og optimistisk rektor, Felix Feinberg som på telefonen nå i februar forteller om stor pågang av nye studenter og altså om de to nye klassene som er satt i gang! Felix og de andre lederne ved skolen har nok nevnt dette for oss før, om at de har lyst til å starte data- og engelskklasser, men nå har altså behovet “fristet” dem til å sette i gang. Og vi må prøve å hjelpe dem litt ekstra nå; dette er viktig undervisning for nye immigranter når de kommer til Israel.

– Jeg må nok si at jeg er litt bekymret også, fortsatte Felix i telefonsamtalen – glad og bekymret for om vi kan ta imot alle de nye som ønsker å studere – og om vi makter alle utgiftene nå med de to nye klassene! Dette er nok en utfordring for oss alle i HJH – og den får vi ta! Han ber meg ellers hilse til alle i HJH – spesielt giverne og takke for trofast støtte gjennom mange år.

HJHs gaver er avgjørende
Det er gledelig at Ulpan Halom, som mange av HJH-giverne kjenner fra tidligere omtale, går så godt fremdeles – etter å ha vært i virksomhet i over 20 år! Og skolen er viktig for de mange russere som fremdeles kommer til Israel, for de er mange. I 2008 kom vel 30 % av alle nye immigranter fra ex-Sovjet, de aller fleste fra Russland og Ukraina; og de fleste fra Russland kommer fortsatt fra St. Petersburg og Moskva. Nå kan vi glede oss over de 250 studentene på Ulpan Halom og de ca 13 000 immigrantene som er kommet til Israel tidligere etter å ha vært innom språkskolen i St.Petersburg. Det er våre gaver som i hovedsak har gjort arbeidet der mulig – og vi vil støtte dette flotte tiltaket nå også!

Apropos Ulpan Halom
Av Eli Finsveen

Under en tidligere samtale fortalte rektor Felix Feinberg, Ulpan Halom, følgende historie:

For noen år tilbake hadde de en meget flittig og dyktig elev i hebraisk. Han hadde en ledende stilling i et datafirma i St.Petersburg og immigrerte til Israel. Da han hadde vært der noen dager, så han en annonse for en tilsvarende stilling som den han hadde hatt. Den søkte han på og han var noe forundret over at han ikke ble innkalt til intervju om stillingen.

Da det var gått en uke ringte han firmaet og spurte hvordan det gikk med søknaden hans. De svarte at hans faglige kvalifikasjoner nettopp var det de trengte, men at de ikke ville ha en person som nylig var kommet til landet. Til det mente de at hans språklige kvalifikasjoner var for dårlige. Han svarte da at han hadde skrevet søknaden selv og at han hadde lært hebraisk på Ulpan Halom i St.Petersburg. De ba ham øyeblikkelig komme til intervju.

Han fikk jobben! “Slik er Ulpan Haloms omdømme i Israel!” sa Felix Feinberg stolt.