Vi kan ha tillit til Guds omsorg – det gir trygghet og glede

Den leksen må vi lære igjen og igjen; Gud vil lede oss hele tiden, vi SKAL få hjelp,
Den tanken møter vi sterkt allerede i 2. Mos 14 der Israelsfolket står ved Sivsjøen og blir forfulgt av faraos hær. Moses sa til folket, leser vi:” Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere se hvordan Herren frelser dere i dag! … Herren skal stride for dere og dere skal være stille”! Folket måtte tro og vente på Guds time for at han skulle kunne bruke sin allmakt og hjelpe.
Den samme åndelige sannheten finner vi i Salme 37.5:

“Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.”

Gud ønsker, ja lengter etter, at vi skal tro på og stole på ham! Han har omsorg for oss på alle måter, ja han har en detaljert plan for hele vårt liv, sier Guds ord, Men forutsetningen for at dette skal fungere, og at Guds plan skal lykkes for oss og vi skal få oppleve den glede og fred og trygghet som han vil gi, er at vi tror, står fast og overlater alt til han som har lagt planen!

Det var dette Jesus så ofte måtte minne disiplene på, og som Gud må minne deg og meg på i dag! ” Så lite tro dere har! Vi må be om å få en fast og trygg tro på Guds allmakt.

Når vi tar Gud på alvor i dette, kan vi trygt gi av vår kjærlighet, vår tid, vår lykke , vår glede, vår mat og våre penger til andre. Om vi gir av vårt eget med åpen hånd i tro, vil vi bli rikelig velsignet! Og vi vil oppleve under i våre liv!