Terrorofrene i Sør-Israel trenger vår støtte og hjelp

Vi har fått spørsmål fra flere av samarbeidspartnerne våre om vi kan gi noe ekstra nå, og det vil vi – så langt vi kan makte. Så nå må vi som er med i Hjelp Jødene Hjem arbeidet minne hverandre om å være trofaste og utholdende i den viktige oppgaven vi har for de jødiske immigrantene!

Guds ord oppfordrer oss kristne til både å be og arbeide i de praktiske og åndelige oppgaver vi oppfatter at Gud har gitt oss et kall til. Og mange av oss i HJH mener dette arbeidet har en åndelig basis; vi mener det er naturlig og logisk å hjelpe Guds eget folk også på denne måten. Nå må vi spesielt be om at våpnene som smis mot jødene og Israel ikke har noen virkning – og at rakettene som måtte komme faller ned der de ikke gjør noen skade!

Guds ord formaner oss også til å være utholdende og trofaste i den tjenesten vi har fått ansvaret for; det gjelder også her. Nå utfordres vi både til utholdenhet og trofast arbeid både i forbønn for jødene og Israel – som Guds ord direkte ber oss om – og i givertjenesten.

Og om vi prioriterer bønnearbeidet og omsorg ellers for jødene riktig, vil han nok minne oss om hva vi skal gi! Som mennesker har vi et ansvar for å se og bry seg om våre medmenneskers behov; vår utfordring blir å omsette den kjærligheten vi har til jødene i praktisk hjelp. Så er det også slik i 2009 at den som gir, den får; vi må regne med Guds velsignelse i våre liv!