Tenker du på å emigrere dette året?

Glade nye immigranter.

Staten Israel – ministeriet for immigrantabsorpsjon har utformet den, og den er svært synlig. “Et godt år for aliyah og liv i Israel” er hovedoppslaget.
Og neste spørsmål kommer av seg selv:
“Tenker du på å emigrere dette året?” – I så fall kan staten Israel tilby følgende:

1. “Vi kan arrangere gruppeinnvandring!” – Det er jo det som skjer når de henter etiopierne, f.eks. – eller når de henter ungdom fra Sør-Amerika.

2. “Vi hjelper deg med jobb og yrkesopplæring” -. Det er jo både særlige krav til kvalifikasjoner og koder for jobbsøking i Israel – som veldig mange andre steder.

3. “Vi hjelper deg med å finne bolig som passer spesielt til deg” – Det gjelder både prisklasse, behov og ønsket sted.

4. “Vi hjelper deg med studiemuligheter og stipendier for studenter” – Det er nye tiltak og viktige for den generasjonen som er vokst opp som innvandrere de siste 15 årene. Mange av dem føler jo at det ikke var de selv som ville reise til Israel, og det betyr mye å gi dem muligheter og en følelse av tilhørighet.

5. “Vi tilbyr individuell assistanse fra en personlig absorpsjonsrådgiver”. – Det er også et nytt løft – men ligner noe på den fadderordningen de hadde i starten av den store innvandringsbølgen.

Så følger en web-adresse og et telefonnr.
Hvorfor ta med dette i et nyhetsbrev?
Selvsagt viser den hvor betyningsfull innvandringen er for Israel. Det er ikke bare noe vi sysler med fordi vi nå engang begynte, men det er prioritet nr. 1 for Israel. De trenger en befolkningstilvekst, og de har god plass og gode muligheter. Dessuten føler de at de hører sammen. Vi føler oss privilegerte som får være med i dette store dramaet, og vi er spente på fremtiden. Den er ikke noe fjernt og langt borte – framtiden er nå!

Det er utfordrende.