Immigrasjon til Israel

De store bølgene med immigrasjon fra tidligere Sovjetunionen, Etiopia og Europa ligger nå bak oss. Men, det betyr ikke at arbeidet er over. Mange av de som er blitt igjen som kunne tenke seg å gjøre aliya, immigrere til Israel, er jøder som ikke har mulighet til det pga økonomiske vanskeligheter. Mange er redde for hvordan de skal livnære seg i Israel. Andre bekymrer seg for hvordan de skal lære seg språket.

Den voksende antisemittismen i Europa gjør at mange som tidligere ikke har tenkt på å reise til Israel, nå tenker om igjen. Mange velger å reise til Israel på kort tids varsel når de først har bestemt seg for å ta skrittet. Det gjør disse immigrantene ekstra sårbare fordi de kommer så uforberedt til Israel.

HJH støtter flybilletter til jøder i krisesituasjoner som ønsker å komme til tryggheten og sikkerheten i Israel. Ved hjelp av HJHs givere har jøder kommet til Israel fra tidligere Sovjetunionen, Ukraina, Etiopia, Jemen m.m.

HJH støtter prosjekter som hjelper immigrantene lande på best mulig måte i sitt nye hjemland.
Her finner du artikler om hvor immigrasjonen til Israel kommer fra og hva som gjør at jøder velger å reise til Israel.

Nyheter til dette temaet