Antisemittisme

Antisemittismen i Europa vokser. Det er meget bekymringsverdig. I HJHs statutter er informasjonsarbeide om og mot antisemittisme en del av vårt virke.

Nyheter til dette temaet