Tale til Israel av Canadas statsminister

Hele mitt liv har Israel vært et symbol på håpet og troens triumf.

Etter 1945 trengte vår mishandlede verden desperat til å bli løftet ut av krigens mørke og fortvilelse. Etter så mye
smerte og lidelse trengte menneskeheten trøst og optimisme. Etter så mye død og ødeleggelse, trengte vi å fornye
drømmen om en bedre og mer sivilisert verden. Kort sagt, vi trengte inspirasjon. Det var det folket som hadde lidd mest som ga oss denne inspirasjonen. Med sitt eksempel ledet de verden tilbake til lyset. Fra et knust Europa og andre land, nære og fjerne, fant etterkommerne etter Abraham, Isak og Jakob veien hjem. Deres pilegrimsvandring var slutten på en 2000 år gammel drøm; den er en hyllest til menneskets uutslukkelige håp om frihet og et vitnesbyrd om det jødiske folks ukuelige vilje.

I de 60 år som har gått har Israel blomstret og blitt et av de mest vellykkede land i verden; et land preget av oppfinnsomhet og initiativ, en oase for landbruksmessige nyvinninger, en inspirasjonskilde for kunst og kultur, en modell for demokrati. Israel er virkelig “miraklet i ørkenen”.

Etter mitt syn ligger kilden til Israels styrke og suksess i deres opplevelse av forpliktelse overfor de universelle verdier for all siviliserte folk: frihet, demokrati, menneskerettigheter og likhet for loven. Ulykkeligvis er Israel etter 60 år fortsatt truet av de grupper og regimer som fram til i dag benekter landets rett til å eksistere. Og hvorfor? Ta ikke feil av det; se bak det tynne slør av fornuftsmessige forklaringer: fordi de hater Israel, slik de hater det jødiske folk. Vår regjering tror at de som truer Israel også truer Canada, fordi som siste verdenskrig
viste, skinnhellighet bygget på hat mot noen, vil i siste omgang være en trussel mot oss alle, og må derfor bli
møtt med motstand hvor den enn lurer.

I den kampen som kjempes nå står Canada side om side med staten Israel, vår venn og allierte i den demokratiske verden. Vi har stått sammen med Israel, til tross for at det ikke har vært så populært å gjøre det og vi vil fortsette å stå med Israel, slik som jeg bestandig har sagt at vi vil gjøre…

Det kommer til å bli mange utfordringer langs veien, men tatt i betraktning hvor langt Israel er kommet i løpet av så kort tid og mot hva som kunne se ut som uoverstigelige odds, kan jeg ikke se noen mørke krefter, uansett hvor sterke, som vil kunne lykkes med å dempe det lys av frihet og demokrati som skinner fra Israel.