Takk fra Ulpan Akiva

40.000 dollar er mye penger, men hver syvende uke tar de inn 2 – 300 nye immigranter og loser dem trygt igjennom språk-kaoset til de kan greie seg selv ut i jobb- og boligmarkedet. Det er uten tvil Israels beste “ulpan”, og det er ikke få som har valgt seg Netanya-området som bosted, nettopp for å kunne gå på Ulpan Akiva. Myndighetene betaler en viss sum pr. elev, men den blir mer og mer symbolsk etter som sparekniven kutter og kutter.

Tidligere har de skaffet en balanse i budsjettene sine ved at turist-elevene betaler godt for seg, og i gode tider var hybelbyggene fulle av elever fra hele verden. I de siste kriseårene har selvsagt dette også forandret seg. I dag er de lykkelige for 8 – 10 betalende elever.

Det er ikke noe problem å forstå at pengene fra Norge er kjærkomne, men det er likevel en stor oppmuntring å få glade tilbakemeldinger. Derfor deler vi dem gjerne med dere som jo er de som har gitt pengene!

“For Ulpan Akiva er “Hjelp Jødene Hjem” den strålen av lys som skinner i mørket og som alltid er der i øyeblikk der vi virkelig trenger lysstrålene, skriver de i takkebrevet. Gaven fra HJH kom i et kritisk øyeblikk for oss, sannsynligvis ledet av den Allmektiges hånd!

I dag var det en trist dag for staten Israel. – Jom Hazikaron – minnedagen over de falne.

Vi sørger over 21.851 døde soldater som er falt siden etableringen av staten Israel og over drapene på 950 uskyldige kvinner, barn og nye innvandrere i terrorangrep gjennom de siste tre og et halvt årene. Minneseremonien var så rørende at tårene rant hos alle som var til stede.

Vi hadde også besøk av tre unge soldater som er kommet uten sine foreldre og som fortalte om livet i det militære. Det er ikke lett å være 20 år, alene og i krig. Men språket hadde de fått på Ulpan Akiva!

Situasjonen her hos oss er ytterst problematisk. Men jeg insisterte på at vi skulle fortsette som før og gi immigrantene et fullt kulturprogram, slik at de virkelig skal ha følelsen av å være kommet hjem og bli fullverdige medlemmer av samfunnet!”

Takk til alle i HJH for alt dere gjør for oss alle gjennom denne velsignede virksomheten.

Gud velsigne dere alle – undertegnet Esther Peron, direktøren for skolen.”

Så vet vi at pengene er kommet frem og at de gjør sin gjerning akkurat slik de er ment, til å hjelpe hundrevis av nye immigranter til et nytt og aktivt liv i deres nye hjemland. Og der trengs de og det haster!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 4/2004.