Takk for støtten til Israel og jødene

I HJH har vi hatt fokus både på immigrasjonen og på de krigsrammede i sommer. Nå kan vi sende mer penger både til det vanlige immigrasjonsarbeidet som har fått bevilgninger – og til krisetiltakene som vi vil støtte!
Mange av de nye immigrantene er også rammet av krigen – jeg viser til det styreleder skriver i dette nyhetsbrevet.

Igjen en varm takk for alle gavene også den siste tiden. Takk for de store gavene – de gjør at vi rekker langt, vi har fått mange slike nå! Og takk for de jevne gavene som mange sender trofast med jevne mellomrom!
Særlig vil vi denne gangen også takke nye givere for gavene. Mange nye har kommet til nå. En spesiell takk for gaven på kr 200.00,- fra en ny giver til arbeidet med de etiopiske immigrantene.