Takk for alle gavene!

Gaveinngangen har vært svært god de siste to- tre månedene. I juli fikk vi hele kr 849 753,-

Den siste tiden har vi kunnet overføre årets bevilgning til mange av prosjektene våre i Israel og Russland, bl.a. har vi nå i slutten av juli overført midlene til de 4 bomberommene (kr. 360 000,-) i Sderot-området i Sha’ar HaNegev.

Dette ser ut til å bli et svært godt arbeidsår for Hjelp Jødene Hjem. Vi ligger foran budsjettet for 2007. Men vi har likevel store utfordringer foran oss, og får stadig spørsmål om bevilgninger til viktige formål. Israel er bl.a. nå i sluttspurten med å få hjem de etiopiske jødene.

Hittil i år har vi kunnet glede oss over å få 191 nye givere. En spesiell takk til dere og velkommen med i HJH-arbeidet. Vi vil sammen fortsette arbeidet med å hjelpe nye jødiske immigranter hjem til Israel – og med å hjelpe dem til rette i deres nye fedreland.

Med vennlig hilsen

Øyvind Bernatek
styrets leder

Torbjørn Ekroll
informasjonsleder