Takket være dere er vi “i rute”

Tannlege John Bergstroem fra USA er frivillig på DVI og behandler vanskeligstilte barn i Jerusalem.

HJH har en målsetting om å kunne sende minimum kr 100.000 hver uke.
Trofaste givere sender inn sine bidrag – store og små, og vi har gleden av å overføre penger regelmessig. De går til prosjekter som

 inspirerer jøder til å immigrere og informerer om mulighetene i det nye landet

 sørger for språkopplæring før avreise

 betaler for billetter

 gi ekstrahjelp den første vanskelige tiden i det nye hjemlandet

 hjelper dem, som ikke helt fant sin plass. Barn, ungdom og gamle kan møte forskjellige problemer, og vil i noen tilfeller streve med å finne seg til rette.

Prosjektene formidler hjelp til selvhjelp, gir veiledning og trening i forbindelse med jobbsøkning og skolegang. Frivillige gir av sin kunnskap, erfaring og tid for å hjelpe nye landsmenn til rette. Denne kontakten gir også immigrantene et lokalt nettverk å støtte seg til. Og slik blir pengene fra deg drøye.

Tenk for eksempel på Tannklinikken som Trudi Birger startet. Der går våre ordinære bevilgninger til å dekke vann og strømregninger. Det er kanskje ikke det mest spektakulære, ikke noen håndfast gave akkurat. Men høyt verdsatt.

Frivillige tannleger fra hele verden sørger for driften, men de kom ikke langt uten vann og strøm. Og sammen hjelper vi fattige immigrantbarn til god tannhelse.
Hjertelig takk!