Innlegg

Israel i front

Det skrives ofte i avisene om at verdens mest alvorlige problem er vannressursene. Kampen om disse vil kunne lede til mange nye konflikter. Israel er ikke velsignet med store ferskvannskilder, og har derfor de senere årene lagt ned store ressurser både for å produsere ferskvann fra saltvann og for å rense og nyttiggjøre seg gråvann.

Det er antatt at Israel i 2014 vil produsere alt sitt drikkevann ved å avsalte vann fra Middelhavet og fra Rødehavet (Eilat). Det er fantastisk, men det stopper ikke der. For av gråvann, vann fra husholdninger og industrien, så renses stort sett alt, og 80 % av dette vannet gjenbrukes i landbruket og i andre grøntområder. Her er Israel verdensledende og milevidt foran alle andre land med begrensede vannressurser. Det forteller ikke lite at landet på annen plass, Spania, nyttiggjør seg 17 % av slikt vann!

Dette er nok et eksempel på hvorledes Israel er et foregangsland. Det tragiske er at nabolandene har en slik fiendtlig holdning til Israel. Tenk hvilken velstand de kunne ha hatt hadde de støttet Israels rett til å eksistere, og samarbeidet med dem på mange teknologiske og vitenskaplige områder. Det hadde kunnet sikret fred, stabilitet og velstand i denne delen av verden, mens Israels fiender søker det motsatte. De arbeider for å boikotte landet til og med på det akademiske nivået. Slike mennesker er fredens fiender. Selv om den noen ganger kan synes vanskelig å oppdage i all Israelfiendtlig støy, så er det en rettferdighet i verden, det er Israel som velsignes med demokrati og velstand og ikke de fiendtlige nabolandene.