Innlegg

Kjære giver!

25 års feiringen vår i mai, og valg av styre på representanskapsmøte. Antisemittismen er på fremmarsj i Europa, og også her hjemme.