Innlegg

HJH nyhetsbrev mars 2015

Nyhetsbrev mars 2015

Lea Rosenfeldt har undervist på Ulpan Halom i mange år, og har sett elev etter elev komme gjennom ulpanens dører, og mange av dem reise til Israel godt utrustet med hebraiskkunnskapene de har fått på ulpanen. Øst-Ukraina – usikre dager: Det bor ca 200 000 jøder i Ukraina, fordelt på fire hovedområdet: Kiev, Dnepropetrovsk, Kharkov og Simferopol. Cirka 10 000 bor i området mellom Donetsk og Lugansk, området der kampene mellom de russiske og anti-russiske styrkene pågår.

Elevene står på venteliste for plass på Ulpan Halom

Solen skinte og flotte, gamle løvtrær hadde tatt høstfargene på. St. Petersburg var på sitt aller vakreste. Ulpan Haloms ledere Felix Faynberg og Gregory Levin tok imot på flyplassen.

Sent på ettermiddagen dro vi til skolen. Dette var «Lærernes dag», en dag som over hele Russland markeres som takk for den viktige innsatsen de gjør. Så det var enkel bevertning for lærerne på lærerværelset og da vi senere var på besøk i et par klasser viste det seg at mange hadde tatt med blomster til læreren. En flott måte å verdsette lærerne på.

2010oktnewclassDSC_0014 - CopyUlpan Halom har 11 klasser med 170 elever. I midten av oktober skulle det startes opp to klasser til. I de klassene jeg var inne var langt over halvparten av elevene under 35 år, og svært ivrige og konsentrerte. Her skulle man få mest mulig med seg, før immigrasjonen til Israel. Andre skulle nok lære å snakke med sine barnebarn i Israel.

Lokalene som Ulpan Halom bruker om kvelden, tilhører en barneskole i sentrum av St. Petersburg. Den var foreslått nedlagt sommeren 2011, men ble reddet i siste øyeblikk. Kommunen økte da husleien for Ulpan Halom kraftig og satte i gang oppussing. De klasserommene jeg fikk se var bra, men oppussingen hadde stoppet opp, for nå var det slutt på pengene fra kommunen. Så man var usikker på hvor lenge Ulpan Halom får leie. Barnetallet i sentrum synker, så nedleggelse truer stadig. Men for Ulpan Halom er den sentrale beliggenheten viktig, når elever kommer fra hele byen.

Ulpan Halom har et svært godt rykte og lange ventelister, så det er mange som er klar over at gode språkkunnskaper er nøkkelen til lettere integrering i Israel.

Ulpan Halom i St. Petersburg har åpnet to nye klasser i september

St. Petersburg kommune fremmet i våres forslag til bystyret om å legge ned skolen på grunn av synkende barnetall i bydelen. En forståelig utvikling, som førte Ulpan Halom ut på leting etter andre lokaler til sin aktivitet. Det var vanskelig å finne noe som egnet seg og det var alt sammen svært dyrt, og lå ofte ikke særlig sentralt.

Til slutt ombestemte kommunen seg, og ville likevel fortsette driften av skolen – men de ønsket ikke å fornye kontrakten med Ulpan Halom med mindre leien ble økt med 40%. Det var tøffe vilkår, som Ulpan Halom så seg nødt til å akseptere.

Den gode nyhet er at 70 elever er begynt nå i september og skolen håper å bli i stand til å åpne ytterligere en klasse i oktober. De har lang venteliste, men trenger selvfølgelig penger for å dekke alle disse utgifter. Bildene fra de nye klassene viser mange unge elever, som forbereder seg til emigrasjon, til glede for dem selv og Israel. Skolen hjelper dem på veien hjem til fedrenes land. Vi gleder oss med dem!

Ulpan Halom – drømmen om å lære jøder hebraisk

Ny klasse startet 27. juni 2011.

Det er dette med hunkjønn og hankjønn og adjektivets bøyning i kjønn og tall – på hebraisk – som er kveldens tema. Den yngste er nok 18, den eldste kanskje godt seksti. Det er mange motiver for å lære seg hebraisk; mange planlegger å immigrere eller har barn og barnebarn i Israel. Eller ganske alminnelig nysgjerrighet. Eller et ønske om å bevare fedrenes kultur og kunne lese jødisk litteratur, kanskje?

Her sitter Maria og Jaruslav, et ungt par som venter barn i løpet av sommeren. Før barnet kommer ønsker de å ha etablert seg i Israel. Så de arbeider hardt for å få med seg alle grammatiske finesser. Det unge paret benytter muligheten til å legge et visst grunnlag, før de reiser, slik at overgangen skal bli litt lettere.

Direktør Felix Feinberg som har vist oss rundt, går opp til tavlen og skriver hurtig en liten, enkel sangtekst på hebraisk. Noen få ord, lette å forstå – en iørefallende melodi – og snart synger hele klassen “kol haolam kuloh”, en tradisjonell sang som inngir mot og optimisme.

Bak i klasserommet sitter en dame midt i førtiårene. Hun er lege og forbereder seg på immigrasjon – om en stund. Det er stort behov for helsepersonell i Israel nå. Den første store gruppen av immigranter fra tidligere Sovjetunionen begynner å nærme seg pensjonsalderen. Blant dem var det mange leger og sykepleiere, så det blir trolig lett for henne å få jobb. Men det er en forutsetning at hun behersker språket.

Jeg spør en ung gutt hva hans planer er “- Nei, han kunne bitte litt hebraisk fra før og syns det ville være artig å kunne litt mer.” Han er ikke særlig meddelsom og syns nok det hele er litt pinlig; å få et slikt spørsmål foran klassen. Han har ikke tenkt å emigrere og smiler sjenert.

Israel håper at alle jøder kommer i sikkerhet i Israel etter hvert. En velforberedt immigrant har lettere for å lykkes i det store spranget. De menneskelige omkostningene ved å flytte til et nytt land er store. Det er en svært krevende prosess, noe de fleste av HJHs givere er klar over. Derfor er det viktig å hjelpe hver enkelt til å få en mykere overgang. De første måneder når alt er nytt, – hvor man leter etter bolig og arbeid, og hvor man skal støtte resten av familien i den daglige kampen for å forstå eller overvinne fru-strasjoner og misforståelser, – ja, da er det godt å ha en språklig ballast.

“Hils HJHs givere så mye og si hjertelig takk”, sier Felix Feinberg til avskjed, “Takket være dere er det mulig å gi et godt tilbud til jødene i St Petersburg området. Også for dem som ikke planlegger å dra til fedrenes land, er det viktig med et varmt, jødisk miljø med innføring i språk og tradisjoner. For mange er Sedermåltidet til Pesach på skolen det første møtet med det jødiske. Diskriminering hører til dagens orden i Russland, så da er det godt og trygt her blant venner.”

Enda en hebraisk-klasse ble startet opp i oktober i St. Petersburg

Det kom en entusiatisk e-post fra Felix Feinberg, direktøren for Ulpan Halom. “Pågangen er stor. Vi har startet opp enda en klasse!” Bildet taler sitt tydelige språk. Det er mange unge, som vil forberede seg på immigrasjon. Israel trenger dem.

Ulpan Halom fylte 20 år

Fra nyhetsbrevet i november 2010.

Elever tøyser med hebraisk gramatikk.

En av de mange gode talere, "husverten", rektor på skolen der Ulpan Halom leier lokaler.

En av de tilstedeværende var en tidligere elev, som nå selv driver en språkskole i Netanya – han kunne ikke få fullrost skolen. Flere av de tilstedeværende kontaktet meg under maten, noen ganger med tolk – for å fortelle om sitt utbytte av undervisningen. Mange er klare for immigrasjon til Israel. En annen som ville prate litt var en ortodoks kristen som ønsket å kunne lese Bibelen på originalspråket.

En hyggelig kveld med mange varme hilsner med takk til HJHs trofaste givere som har støttet skolen nesten fra starten.

Uken etter startet ennå en fulltegnet hebraiskklasse opp.

Mange unge språkstudenter på Ulpan Halom

Direktør Felix Feinberg i Ulpan Halom i St. Petersburg har sendt dette oppdateringen i forbindelse med jødisk nyttår. “Ulpan Halom fortsatte å undervise til tross for den unormalt varme sommeren. Men antall grupper gikk ned. I juni, juli og august har vi bare hatt 7 grupper med tilsammen rundt 100 elever.
Fra begynnelsen av september har det strømmet til med nye studenter og den 7. satte vi igang en ny gruppe. Som du ser på bildene er det mange unge elever. Totalt for skolen er ca 90% under 35 år.
Vi antar at tilstrømningen vil fortsette og at vi i oktober igjen er oppe på 200 elever.”

Ulpan Halom – oppfyller drømmen

Ludmila underviser interesserte elever.

Skolen leier lokaler for kveldsundervisningen i skole 169. Dette er en ganske nedslitt skole og det er ikke brukt en rubel på mange år til vedlikehold – enn si utsmykning – av Ulpan Chaloms kontor, lærerværelse og elevenes “klubb”. “Klubben” brukes også som øvingslokale for dans, sang og drama. Her prioriteres hardt – det er kunnskap som er viktigst!

I Russland har det vært en betydelig prisstigning i de senere år, og husleien er nå ca 50 % av utgiftene. Det er meget følbart. Til tross for at skolen i norske kroner har fått det samme tilskudd som i fjor, får de ikke så mye ut av det som tidligere. Igjen truer nedleggelsesspøkelset de klasser som ikke underviser i hebraisk. Sørgelig, for Ulpan Chalom arbeider også for å bevare den jødiske kulturarven for nye generasjoner i Russland.

250 elever er innom skolen en eller flere ganger i uken. De aller fleste studerer hebraisk, på mange nivåer – samt en spesiell litteraturgruppe. Direktør Gregory Levin hvisker stolt under besøket i en av de mer avanserte klassene, at Ludmila som underviser her, om dagen underviser i Hebraisk på byens universitet, der hun er den dyktigste de har! Og jeg tror ham gjerne, for selv om jeg ikke forstår et ord av hennes forklaringer, er det tydelig at hennes elever har utbytte av undervisningen, de er aktive i timen, – svarer, foreslår og tar notater.

Noen andre elever går på kurs i jødisk og israelsk folkedans, andre igjen i sang eller drama. Det er også opprettet klasser i data og engelsk, helt nødvendig kunnskap for dem som skal immigrere.

Jeg kunne nå ved selvsyn se at det er flere unge mennesker enn på lenge i klassene. Mange ungdommer forbereder seg målrettet til immigrasjon. At Ulpan Chalom underviser kontinuerlig gjennom hele året er til stor hjelp for denne gruppen. Ca 30 % av elevene immigrerer til Israel. Utviklingen i verdensøkonomien og tydeligere antisemittisme påvirker valgene.

Entusiastisk fortalte elevene om det store, felles Sedermåltid (Påskemåltid) de hadde hatt på skole i anledning Pesach. I klassene hadde man på forhånd gjennomgått tekstene til Sedermåltidet (Hagaddah) og elevene hadde lært noen av de mest vanlige sangene. For svært mange av de nesten 100 gjestene, var dette første gangen de tok del i slik feiring. Det hadde helt tydelig vært en stor og hyggelig opplevelse, som de selv hadde betalt brorparten av. Slik er Ulpan Chalom også et senter for kulturformidling, ikke bare undervisning.

Direktørene Felix Feinberg og Greogory Levin be oss hilse alle HJHs givere og takke hjerteligst. De vet at dette er trofaste bidrag fra Israelvenner som ønsker å støtte opp om immigrasjonen til Israel. Uten alle disse gavmilde mennesker hadde det ikke vært mulig å drive Ulpan Chalom – deres drøm. Hvert år flytter mange av skolens elever til Israel og kommer hurtig inn i det israelske samfunnet, fordi de har gode språkkunnskaper. Enhver immigrasjon er en krevende og vanskelig prosess. Dere, HJHs givere, bidrar til å gjøre den enklere og mer vellykket.

To nye klasser i engelsk og data er startet i år

Over 13 000 immigranter har fått hebraiskundervisning ved Ulpan Halom i St. Petersburg.

 

Disse to nye klassene er egentlig ikke helt “nye”, de hadde undervisning i disse fagene for noen år siden, men nå hadde de blitt oppmuntret av stor pågang av nye studenter. De måtte legge ned klassene pga. pengemangel tidligere, nå håper de helt klart på litt ekstra støtte fra oss i 2009.

Bekymret optimist
Det er en glad og optimistisk rektor, Felix Feinberg som på telefonen nå i februar forteller om stor pågang av nye studenter og altså om de to nye klassene som er satt i gang! Felix og de andre lederne ved skolen har nok nevnt dette for oss før, om at de har lyst til å starte data- og engelskklasser, men nå har altså behovet “fristet” dem til å sette i gang. Og vi må prøve å hjelpe dem litt ekstra nå; dette er viktig undervisning for nye immigranter når de kommer til Israel.

– Jeg må nok si at jeg er litt bekymret også, fortsatte Felix i telefonsamtalen – glad og bekymret for om vi kan ta imot alle de nye som ønsker å studere – og om vi makter alle utgiftene nå med de to nye klassene! Dette er nok en utfordring for oss alle i HJH – og den får vi ta! Han ber meg ellers hilse til alle i HJH – spesielt giverne og takke for trofast støtte gjennom mange år.

HJHs gaver er avgjørende
Det er gledelig at Ulpan Halom, som mange av HJH-giverne kjenner fra tidligere omtale, går så godt fremdeles – etter å ha vært i virksomhet i over 20 år! Og skolen er viktig for de mange russere som fremdeles kommer til Israel, for de er mange. I 2008 kom vel 30 % av alle nye immigranter fra ex-Sovjet, de aller fleste fra Russland og Ukraina; og de fleste fra Russland kommer fortsatt fra St. Petersburg og Moskva. Nå kan vi glede oss over de 250 studentene på Ulpan Halom og de ca 13 000 immigrantene som er kommet til Israel tidligere etter å ha vært innom språkskolen i St.Petersburg. Det er våre gaver som i hovedsak har gjort arbeidet der mulig – og vi vil støtte dette flotte tiltaket nå også!

Apropos Ulpan Halom
Av Eli Finsveen

Under en tidligere samtale fortalte rektor Felix Feinberg, Ulpan Halom, følgende historie:

For noen år tilbake hadde de en meget flittig og dyktig elev i hebraisk. Han hadde en ledende stilling i et datafirma i St.Petersburg og immigrerte til Israel. Da han hadde vært der noen dager, så han en annonse for en tilsvarende stilling som den han hadde hatt. Den søkte han på og han var noe forundret over at han ikke ble innkalt til intervju om stillingen.

Da det var gått en uke ringte han firmaet og spurte hvordan det gikk med søknaden hans. De svarte at hans faglige kvalifikasjoner nettopp var det de trengte, men at de ikke ville ha en person som nylig var kommet til landet. Til det mente de at hans språklige kvalifikasjoner var for dårlige. Han svarte da at han hadde skrevet søknaden selv og at han hadde lært hebraisk på Ulpan Halom i St.Petersburg. De ba ham øyeblikkelig komme til intervju.

Han fikk jobben! “Slik er Ulpan Haloms omdømme i Israel!” sa Felix Feinberg stolt.

Ulpan Halom går for fullt med 200 studenter

Det er initiativtaker og rektor ved språkskolen ”vår” i St. Petersburg som sier dette på telefonen nå i november. Gavene fra dere har vært helt avgjørende for at vi kunne drive videre dette året, understreker Felix, så vær så snill å formidle en stor og varm takk enda en gang til giverne i Hjelp Jødene Hjem som har gjort dette mulig. Takken kommer både fra alle studentene, personalet og Felix Fainberg.

Med ”gavene” mener han både
”grunnbevilgningen” på kr 200.000 fra tidligere i år og ekstrabevilgningen fra i høst, samt øremerkede gaver.
Til sammen kr 338.308. På grunn av god gaveinngang kunne styret gi denne siste bevilgningen – og vi skjønner at disse midlene var viktig for at de skulle kunne avslutte skoleåret på en god måte!

Så fremdeles er det god stemning – og optimismen rår ved Ulpan Halom, takket være HJH-tilskottene. Og vi kan glede oss over at det virkelig nytter, nå i høst har skolen hatt nærmere 200 studenter – og de håper at enda flere melder seg til etterjulsvinteren. Flere forhold taler for det, forteller Felix.

Det er en fantastisk innsats Felix og hans medarbeidere gjør – og har gjort gjennom 20 lange år i det slitne skolebygget i St. Petersburg! Ca. 12.000 immigranter har blitt motivert til å immigrere til Israel og har fått god språkopplæring på Ulpan Halom disse årene. Alt dette har vi skrevet om før og mange av giverne kjenner godt til skolen. Men vi trenger å bli minnet på også dette prosjektet og nye givere – som vi får mange av nå – må få informasjon.

Fremdeles er Russland, ved siden av Etiopia, et av de landene som det kommer flest nye immigranter fra til Israel. Mange kommer fra St. Petersburg og Ulpan Halom. Fordi de nye immigrantene er viktig for Israel – er også Ulpan Halom et viktig prosjekt for oss.

Vi vil støte dem framover og ber giverne være med på det! Hjelp Jødene Hjem vil fortsette arbeidet for å hjelpe russiske immigranter hjem til Israel – den russiske innvandringen var ”vår første kjærlighet” så å si, på 90-tallet da vi startet opp.

Takk for en god gave til videre støtte til Ulpan Halom! Vi tar gjerne mot og videreformidler uavkortet gaver som giverne øremerker til Ulpan Halom – slik vi også har gjort tidligere!

Direktør for Ulpan Halom Felix Fainberg.
Hebraiskundervisning på
Ulpan Halom