Innlegg

Lovdata fjerner antisemittisk artikkel etter henvendelse fra HJH-leder Øyvind Bernatek

HJHs styreleder, Øyvind Bernatek, gjorde Lovdata oppmerksom på en antisemittisk artikkel de hadde lagt ut på internett-siden sin.

Artikkelen hevdet at “Øye for øye… er hevn- og gjengjeldelsesprinsipper, slik de er formulert i Det gamle testamentet. ”

“Øye for øye” er her et erstatningsprinsipp, et øye skal erstattes med et øyes verdi. Denne feilutleggingen har vært et av de mest gjennomgående antisemittiske angrep på jødisk lovgivning som er et meget komplekst verk, skrev Bernatek i sin email til Lovdata, forteller Med Israel for Fred (MIFF).

Direktør for Lovdata, Odd Storm-Paulsen, svarte svært raskt forteller MIFF videre.

– Vi beklager at det som er skrevet i artikkelen, oppfattes som støtende. Vi vil fjerne artikkelen umiddelbart, svarte Storm-Paulsen.

– Det var selvsagt ikke vår hensikt å gi en skjev eller feilaktig framstilling, legger han til.

Artikkelen er nå fjernet fra Lovdatas sider.

HJHs styremedlem Jan Benjamin Rødner er overrasket over den dårlige kvalitetssikringen hos Lovdata, og har tatt opp saken i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL.)

Les hele saken på Med Israel for Freds nettside.