Innlegg

Logo blå

Franske jøder flytter til Israel som aldri før – opp 20% fra toppåret 2014

Immigrasjonen fra Frankrike er opp med over 20% i første halvdel av 2015 i sammenlikning med 2014. i 2014 viste første halvdel at 4000 hadde gjort aliya fra Frankrike i årets første seks måneder, mens i år har hele 5100 gjort aliya. Immigrasjons- og integreringsdepartementet regner med at det totale antallet nye immigranter fra Frankrike vil være over 9000 i år, sammenliknet med 7200 i fjor.

Den store strømmen av olim – immigranter – betyr at ulpanene (hebraiskskolene), sosialarbeidere og alle de andre instansene som hjelper immigrantene når de kommer jobber på spreng for å kunne hjelpe alle sammen. De trenger vår hjelp slik at de nye immigrantene får en god start i Israel.

Logo blå

Innvandringen til Israel fortsetter

I 2013 kom det 19.200 som innvandret til Israel. Samme tall i 2012 var 18.940. Av de nyinnvandrede kom 1,360 fra Etiopia, mot 2,432 i 20. Dette betyr at det også er klare forskjeller når det gjelder fordeling med hensyn til hvilke land de nyinnvandrede kom fra i 2013 mot i 2012.

 

Den mest markante økningen står jøder fra Frankrike for, hvor det kom 3,120 noe som er en sterk økning fra 1916 som kom året før. Frankrike har den klart største jødiske minoriteten i Vest-Europa, og økningen er et klart tegn på stadig stigende jødehat i Frankrike. Det gir grunn til alvorlig bekymring. At det mer uttalte jødehatet og begåtte overgrep først og fremst kommer fra muslimer og islamistgrupper er klart dokumentert. Det er også rimelig å anta at den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa har påvirket emigrasjonen fra land i økonomisk krise. Økningen av innvandring av jøder fra Vest-Europa til Israel er på hele 35 %.

 

Også fra så vel Nord- som Sør-Amerika er det en markant økning. Fortsatt er det jøder fra de tidligere sovjetrepublikkene som utgjør flertallet av de nyinnvandrede i 2013 med 7520 personer.