Innlegg

HJH Nyhetsbrev april 2023

Machanim og Atid Bamidbar gir hjelp til unge og gamle immigranter som snakker russisk. I 2022 kom over 35 000 fra Russland til Israel. Shluvim hjelper barn i Sør-Israel.

Immigranter i språkviktige jobber på Yad Vashem

Språkkunnskaper er viktige for arbeidet hos Yad Vashem. Immigrantenes språkmektighet er en styrke og hjelp i arbeidet.