Innlegg

Selah er der for barna som trenger det mest

Særlig de yngste er sårbare når de kommer til sitt nye hjemland, Israel, særlig hvis de i tillegg har et handikap.
Ruth Bar-On, som er Selahs direktør, mottar prisen.

Selah får pris!

Selah mottok nylig «People of the Decade». En pris som hedrer folk som gjør en fremragende innsats for samfunnet i Israel. Selah fikk prisen for organisasjonens uvanlig store betydning for nye immigranter i en svært vanskelig situasjon.