Innlegg

Kjære giver

I det nye jødiske kalenderåret er vi nå inne i en stille periode etter de høye helligdager og Løvhyttefesten. Det gir ro til å se mer fremover og for å planlegge for 2014. Frem til nå har vi klart å holde en stabil og god giverinngang, og vi har både håp og tro at det vil fortsette også i 2014. Samtidig ser vi på de mange henvendelser vi får fra forskjellige ideelle organisasjoner i Israel, at det er mye mer vi kunne ha utrettet med flere givere på laget.

Derfor blir en hovedprioritering i 2014 å få nye givere, og også her trenger vi også deres hjelp. Tenk hva vi kunne utrette, tenk hvilken velsignelse det kunne bli for mange nye i Israel, hvis hver giver klarte å skaffe en ny giver! Det høres jo ikke ut som en umulig oppgave!

Vi håper derfor at dere i tillegg til de sjenerøse bidragene dere gir, vil forsøke å hjelpe oss med å få nye givere. Dette kommer vi mer tilbake til i senere nyhetsbrev, men det er ingen grunn til å vente; jo flere nye givere og jo raskere vi kan få dem, jo bedre for alle som vi da kan hjelpe!

Når dette nyhetsbrevet når dere er en gruppe av våre givere i Israel og besøker flere av våre prosjekter. Å delta på våre giverturer er en helt unik anledning til å oppleve Israel på en annen måte, til å møte det virkelige Israel med alle dets gleder og utfordringer, til å møte noen av de mange nye immigrantene og til å møte mange frivillige som gir av sin tid for å hjelpe andre. Dette er små og store hendelser og hverdagshelter vi aldri hører om i nyhetsbildet. Jeg kan forsikre om at slike møter setter dype spor og er med på å berike livet!

De siste av de etiopiske jødene som har fått godkjent å kunne reise til Israel, er nå kommet til Israel. Det er fantastisk, og det har vært et enormt løfte å hjelpe dem alle til Israel, men prosjektet er på ingen måte ferdig. Nå trenger de hjelp for å starte sine nye liv i Israel. Noen vil klare dette forholdsvis raskt, mens andre vil trenge ganske mye tid. Vi vil være der for dem og hjelpe dem til en trygg og god tilværelse i deres nye hjemland.

Samtidig er det signaler om at flere med jødiske røtter i Etiopia ønsker å vende hjem til Israel, så vi kan trolig om noen få år regne med at også nye grupper fra Etiopia vil komme til Israel. Frem til det, vil nye immigranter komme fra mange land, og fortsatt vil de jøder fra de tidligere Sovjetrepublikkene utgjøre en stor gruppe og trolig også jøder fra Frankrike. Vi vet i hvert fall at vår hjelp er påkrevet lenge, og vi tror og håper at du fortsatt vil være en del av dette viktige prosjektet for så vel Israel som for det jødiske folk!

Takk for at du er med og gir nye immigranter en hjelpende hånd! På den måte er du en direkte del av Israels nye historie!

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder