Innlegg

Mange varme farvel da Eli var i Israel og sa hadet til prosjektene. Her Eli sammen med damene fra Hadassahsykehuset. Foto: Rebekka Rødner

Prosjektenes farvel til Eli Finsveen

Prosjektenes farvel til avtroppende daglig leder, Eli FInsveen, var varmt. Hennes innsats disse siste 7 årene har vært til glede og inspirasjon.

Eli FInsveen, her sammen med Diana, et av ungdommene ved fritidsklubben i Lod.

Tusen takk for fine år sammen med dere!

Det er med vemod og takknemlighet at jeg nå slutter som daglig leder i HJH for å bli pensjonist. Noen svært givende år har det vært og jeg vil takke så mye for hyggelige brev, hilsener og oppmuntrende telefonsamtaler. Det har vært et privilegium å få lov til å være med i dette viktige arbeidet for immigrasjon til Israel sammen med dere.

Samtidig er jeg svært glad for at Rebekka Rødner nå overtar stillingen. Hun kommer til å gjøre en glimrende jobb og vil kunne tilføre arbeidet nye impulser.

Takk for at dere står trofaste i arbeidet for Israel. Det betyr så mye for immigrantene.

 

Med vennlig hilsen

Eli Finsveen

Ny daglig leder – Rebekka Rødner

Vi i styret har det siste året visst at Eli Finsveen, vår daglige leder i mange år, ønsket å trappe kraftig ned, men kanskje ikke helt begi seg inn i pensjonistenes rekker. Eli har gjort en fantastisk innsats, og det var med tungt hjerte vi måtte innse det uunngåelige og starte prosessen med å finne frem til en ny daglig leder.

 

Styret drøftet i høst hvorledes driften av kontoret kunne organiseres, og ikke minst hvilke egenskaper vi ønsket fra en daglig leder. Vi var klar over at samtlige oppgaver som kan legges under en daglig leder er større enn ett årsverk, så vi visste at noen oppgaver måtte settes til andre.

 

Dette har vært en omfattende og krevende prosess. Stillingen ble utlyst i 2013 med søknadsfrist i desember. Vi var heldige å få inn et stort antall søkere, hvorav mange var godt kvalifiserte.

 

De innkomne søknadene ble gjennomgått nøye med henblikk på hvem som i første rekke skulle innkalles. Dette arbeidet ble i det vesentlige ledet av to av styrets medlemmer, Jorunn Andestad Langmoen og Ola Liland. Styremedlem Jan Benjamin Rødner som erklærte seg inhabil da søkerlisten forelå, har ikke deltatt på den videre styrebehandlingen av denne ansettelsen.

 

Fire søkere ble innkalt til førstegangsintervju, hvor Jorunn hadde tre av disse og jeg ett.

 

Etter dette ble vi stående med tre aktuelle søkere som, i samsvar med vedtak på styremøtet 27.1.2014, ble innkalt til annengangs intervju. Disse intervjuene ble foretatt av Jorunn og Ola. Jeg hadde deretter et møte med dem, og med bakgrunn i en helhetsvurdering av hva som skulle ligge hos daglig leder og hva som kunne settes til andre, ble en enstemmig innstilling presentert for styret.

 

Ekstraordinært styremøte som behandlet ansettelse av ny daglig leder, ble gjennomført 10.februar 2014. Innstilling ble inngitt enstemmig vedtatt, og Rebekka Herberger Rødner ble tilbudt stillingen som daglig leder i HJH. Hun har til vår glede akseptert tilbudet.

 

Eli Finsveen forlater oss ikke helt, hun vil føre våre regnskaper og være ansvarlig for høstens givertur. Rebekka kjenner vår organisasjon ganske godt allerede. Hun vikarierte for Eli i 2013 da Eli hadde et lengre sykefravær etter å ha hatt et ublidt møte med glattisen, og hun har de siste årene vært redaktør får vår internettside og for vår Facebook side.

 

Eli og Rebekka vil overlappe hverandre mer eller mindre frem til sommeren, så de særdeles velfortjente takkeordene til Eli kommer i en senere utgave av vårt nyhetsbrev.

 

Vi i styret ser frem imot å samarbeide med Rebekka. Vi er trygge på at vi har fått en meget godt kvalifisert medarbeider.

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

Kjære giver

Kjære giver

Jeg skal ikke forsøke å grunne for mye på årsakene, for de er trolig mange, men jødehatet, både det bevisste og det bevisstløse, brer stadig om seg i Europa og dessverre også i Norge. Det er ikke mer enn noen få dager siden nettutgaven av NRKs Trygdekontoret, sendte den mest motbydelige vitsing omkring Holocaust, fremført av en kvinne med røtter utenfor Norge, og som selv burde vite litt om rasisme. At hun ikke evner å forstå får så være, men at NRK ikke har anstendighet til å beklage dette, er lang verre, selv om de fjernet innslaget fra nettet.

Omtrent samtidig fikk vi høre at Hennes og Mauritz trakk tilbake en t-skjorte for kvinner. Den var preget av et dødninghode innrammet i en davidstjerne. De har riktignok beklaget dette på det sterkeste og trukket griseriet fra alle butikker verden over, men bare det at noe slikt kan lages og tas inn i en slik stor kolleksjon og selges, er hårreisende.

Da vår grunnlovs 200 års jubileum skulle feires, var det lagt opp til en inkluderende feiring, så inkluderende at den eneste folkegruppen det ble harselert med over gammel antisemittisk lest, var jødene.

Er alt dette tilfeldig? Neppe. Noe har gått virkelig galt her, og jeg er redd det er svært mange aktører som bærer et felles ansvar, både tradisjonelle jødehatere fra ytterste høyre og venstre fløy, som de som ikke klarer å erkjenne sitt hat, og derfor i stedet uttrykker det ved å rette deres ynkelige hat mot Israel, godt hjulpet av norske medier.

Da er det godt at det finnes folk som står imot, som taler Israels sak og som står opp for verdens jødiske befolkning. Dere er i så henseende flotte ambassadører for det gode!

Som dere vil se av dette nyhetsbrevet, skjer det mye internt også. Eli Finsveen, vår daglige leder, trapper snart ned, og ny daglig leder ansettes; Rebekka Rødner Herberger. Hun er i dag redaktør for vår internettside og for vår Facebook. Vi vet hun kommer til å gjøre en god jobb.

Programmet for høstens givertur er også på plass, og jeg oppfordrer dere virkelig til å delta. Det er en fantastisk måte å se Israel på. Selv om dere har vært mange ganger i Israel tidligere, er det å møte noen av våre prosjekter og menneskene bak, uforglemmelige opplevelser som gjør inntrykk for livet.

Våre mange prosjekter trenger all den støtte dere kan gi, så vi håper dere fortsatt vil gjøre dette mulig. Har dere tilgang til Internett så besøk vår hjemmeside eller vår Facebook. Bli venn med oss der, og del vår side med alle deres venner, da kan vi få nye givere og hjelpe enda flere!

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

HJHs evige minnested i Jerusalem

Hjelp Jødene Hjem har lenge ønsket å finne en verdig måte å hedre dem som gir spesielt store gaver til vårt arbeid eller som testamenterer større beløp for vår virksomhet, og vi har ved dette også ønsket å kunne viderebringe en takk til dem fra Israel og det jødiske folk.

Trygt inne i Jerusalems botaniske hagen finner man derfor i dag ”Eikestien” – Hjelp Jødene Hjems eget minnested i Israel, og i Jerusalem. Her er det satt opp en minnestein med inskripsjon fra Salmenes bok 1,6: «For Herren kjenner de rettferdiges vei”

På denne minnestenen vil vi sette inn navn på givere som på denne måten ønsker et evig minne i Jerusalem, enten for dem selv eller for noen de ønsker å minnes. Her finnes også en liten drikkefontene og en benk som står i skyggen av eiketrær; slike som også Abraham satt under da han mottok sine gjester i Mamre.

Denne delen av den botaniske hagen er viet floraen slik den var i Israel i bibelsk tid, og vi mener det danner en særskilt vakker og innholdsrik ramme rundt minnestedet. Stedet er svalt om sommeren, for det ligger ved en liten bekk som renner nedover langs de bibelske vekstene. Ikke langt unna finner man vekster som i moderne tid er i fare for å bli utryddet i Midtøsten. Det er en vakker og rolig atmosfære på nettopp dette stedet, der man gjerne kan sette seg ned på benken og ta litt tid til å reflektere over livet.

På høstturen til Israel kommer vi til å besøke nettopp dette vakre stedet i den botaniske hagen i Jerusalem. Vi ønsker at dette skal være en måte for oss å være evig tilstedeværende – både i form av minnesteinen, og i form av våre stadige tilbakekommende besøk fra Norge. Det gjør stedet til et levende minne for oss og de rundt oss.

Vi har vært nødt til å sette en nedre grense for beløp som gis som gave eller arv og hvor det kan settes opp et navneskilt på minnestenen, og denne er satt til 100 000 kroner.

 

Trygt inne i Jerusalems botaniske hage, blant blomster og trær som fantes på bibelsk tid i Israel, ligger ”Eikestien”. Her er HJH-medarbeider Rebekka Rødner på utflukt til Eikestien for å se minnesteinen, drikkefontenen og benken på vårt minnested og oppleve den rolige atmosfæren.

Trygt inne i Jerusalems botaniske hage, blant blomster og trær som fantes på bibelsk tid i Israel, ligger ”Eikestien”. Her er HJH-medarbeider Rebekka Rødner på utflukt til Eikestien for å se minnesteinen, drikkefontenen og benken på vårt minnested og oppleve den rolige atmosfæren.

 

Husk oss i livet – og i testamentet

Det å skrive testament kan være vanskelig både følelsesmessig og formelt, men det å ha tenkt igjennom og faktisk skrevet ned hvordan en vil ha det, og om det er spesielle formål en ønsker å tilgodese, er noe alle uansett alder burde gjøre. Når dette først er gjort på en riktig måte, så opplever mange det som en berikelse å vite at alt vil bli ordnet og fordelt på en verdig måte. For mange er det spesielt viktig å kunne bidra til å støtte gode veldedige formål.

Testamentet må fylle de formkrav som er fastsatt i arveloven, ellers er det ugyldig, og det er viktig å passe på at teksten ikke etterlater uklarheter. Det kan derfor være fornuftig å søke juridisk hjelp. Hjelp Jødene Hjem kan tilby råd omkring formål som kan tilgodeses gjennom oss, og vi kan henvise til advokat som kan sørge for at alt blir gjort på riktig måte.

Har du spørsmål, ring vårt kontor eller send brev eller e-post.