Innlegg

Purim – fest og moro, og gaver til de fattige

Purim blir feiret med kostymer, fest og skraller. Mange lager egne kostymer, masker og skraller – og mange menigheter har kostymekonkurranse enten i synagogen eller på fellesfesten i menighetshuset etter lesingen av Esters Bok.

 

Mange lager sine egne skraller.

Mange lager sine egne skraller.

I Jerusalem, og andre byer i Israel som historisk hadde bymur, feires Purim en dag etter ellers i verden. Dermed kan man få med seg to dager med Purim, hvis man vil, når man er i Israel – Først en dag i Tel Aviv, for eksempel, neste dag i Jerusalem.

 

Det er Purim-tradisjon å gi matgaver til venner, samt mat og penger til de fattige – akkurat slik det står i Esters Bok 9,22: «Derfor skulle de feire dem som dager for fest og glede og sende mat som gaver til hverandre og til de fattige.»

 

Dette er ikke bare en fin tradisjon, men en del av feiringen av Purim. Gleden skal ikke bare være for de som har, men for alle.

 

I år feires Purim lørdag kveld og søndag 15.-16. mars. I menigheten i Oslo blir det både megilla-lesning (lesning av Esters Bok) og fest. I Jerusalem feires Purim søndag kveld og mandag 16.-17.mars.

Med Esters bok i fokus

I kveld og i morgen feires Purim!

Dette er en overdådig feiring av Esters seier over Haman. Purim-feiringen er en festdag alle jødiske barn (og voksne) ser frem til. Alle kler seg ut og god mat og drikke står på programmet. I synagogen leses det fra Esters bok. Hver gang Hamans navn blir nevnt, bråker og roper alle som er tilstede, for at man ikke skal høre navnet. Etterpå blir det mer feiring med leker, god mat.

På Purim-dagen besøker man vennene sine og overlever ”mishloach manot” – matgaver, gjerne med de tradisjonelle hamantaschen (småkaker.) Det er også tradisjon å gi mat- og pengegaver til de fattige.

Purim-feiringen starter, som jødiske helligdager flest på kvelden og går frem til kvelden neste dag. 23.februar på kvelden blir det lest Esters bok i synagoger verden over, og også neste dag 24.februar på dagtid.

I synagogen i Oslo starter megilla-lesingen (lesingen ev Esters bok) kl.19:00 lørdag kveld.

NB! Purim-feiringen er dagen etter m.a.o. 24.februar – 25.februar  i Jerusalem og andre byer med historisk bymur i Israel.