Innlegg

Sammen hjemme-programmet i korte trekk

 • ”Sammen Hjemme”-programmet ble opprettet i 2003 av Tzipi Pinkus m/støtte fra Jewish Agency og Keren Hayesod – herunder bidrar også Hjelp Jødene Hjem.

• Formål å tilrettelegge for raskere integrering til livet i Israel via personlig kontakt og nettverksbygging.

• Bidrar blant annet til å skape bedre lokalsamfunn ved å gi forståelse for ulike kulturer.

• Basert på frivillighet.

• Ni profesjonelle koordinatorer over hele Israel gir opplæring innen ulike funksjoner som de frivillige må fylle, så som integrasjonsvenn, jobbsøkingsmentor, spesialutdannede til hjelp for personer med spesielle behov samt familievenn.

• Jobbsøkingssentra er etablert i fem strategiske områder som Haifa, Sharon området, Stor-Tel Aviv, Stor-Jerusalem, Ashdod og Beer Sheva.

• Programmet har utviklet en jobbsøkedatabase på internett på fire språk; engelsk, russisk, fransk og spansk.

• I 2011 kom 6898 nye immigranter med i programmet = ca. 2400 familier

• Siden 2004 har 14 000 familier vært/er med i programmet

Sammen Hjemme – programmets leder Tzipi Pinkus med Emilio Durlacher. Emilio mottok hjelp fra Sammen Hjemme-programmet da han kom til Israel i 2002. Nå er tiden inne for at han selv blir kontaktperson for en ny immigrant.
Foto: Mona Ø. Beck

 

Nå er andregenerasjons -kontaktfamiliene igang – les historien om Emilio Durlacher som kom til Israel i 2002. Da fikk han hjelp av Sammen Hjemme-programmet. Nå er han selv kontaktperson for en ny immigrant!