Innlegg

Kjære giver!

Den jødiske påsken, Pesach, som straks står for døren, og som vi feirer til minne om utgangen av Egypt, friheten fra slaveriet, er helt sentral i jødisk kultur og religion. Festen markeres med et felles påskemåltid, seder, hvor alt følger et strengt oppsatt ritual.

Mye vi spiser, og mye vi gjør, er annerledes enn alle andre dager, som det også synges om i sangen «Mah Nishtanah?» Det er tradisjon at det er det yngste barnet som synger denne sangens fire spørsmål, mens alle besvarer spørsmålene. Dette viser også det sentrale, vi skal fortelle våre barn om dette, og vi skal gjøre det på en slik måte som at det var vi selv som ble befridd fra Faraos undertrykkelse.

For mange jøder i mange land har det ikke alltid vært like lett å gjøre dette, fordi de selv har levd under svært vanskelige kår og forfølgelse, men med staten Israels gjenfødelse fikk denne feiringen en ekstra dimensjon for mange. Det triste var bare at ikke alle som ønsket det, klarte å bryte ut fra den undertrykkelsen de selv led under, for å ha deres egen utgang av «Egypt» og vendetilbake til Israel.

På tross av dette, ja selv i nazistenes konsentrasjonsleire forsøkte mange å markere Pesach, hvor man skal feire som frie mennesker. Hvordan kunne dette være mulig, hvordan kan man feire å være frie, når man er grovt diskriminert, forfulgt eller undertrykket. Det kan man, fordi ingen undertrykker kan ta fra en tankens frihet, friheten til å tro og friheten til å føle egenverdet. Så selv om undertrykkerne trodde de berøvde jødenes deres frihet, så klarte de ikke det.

Derfor, på tross av århundrer med undertrykkelse, holdt det jødiske folket motet oppe, og da muligheten igjen var der, ønsket svært mange å vende tilbake til fedrenes hjemland, Israel, men ikke alle kunne det.

Lys langt mot nord har imidlertid skint på nattehimmelen og gitt næring til håpet om å kunne vende hjem til Israel, og dette lyset er dere, våre giveres, generøse gaver til det arbeidet Hjelp Jødene Hjem driver. Ved deres hjelp har svært mange som ønsket det kunne vende hjem til Israel, og for første gang i deres liv, virkelig kunnet feire Pesach som frie mennesker. Det er fantastisk, og jeg er trygg på at dere vil fortsette å støte vårt arbeid, slik at vi kan hjelpe riktig mange til, hjem til Israel, og i Israel med deres nye start i livet.

God Pesach og god Påske!

Øyvind Bernatek

Styrets leder