Innlegg

Emigranthjelp via internett

Boris Altshuler er en veteran i arbeidet for de russiske jødene. Nå er internett et viktig arbeidsredskap.

Det var ikke uvanlig at jøder ble trakassert, banket opp på åpen gate eller kastet i fengsel på grunnlag av falske anklager, som for eksempel at en gammel mann skulle ha gått til angrep med kniv på en ungdom i en butikk. Det var forbudt å drive hebraiskundervisning, så man måtte møttes på stadig nye steder i skogen for å lære, synge og samtale. Opplæring i jødisk tradisjon og tro måtte også foregå i det skjulte, – på øde steder eller på omgang i private hjem. Mange jøder ble sendt til Sibir for den slags aktiviteter.

Allianse av vitenskapsmenn
Utrettelig arbeidet Boris Altshuler, som ledet gruppen, og hans venner for menneskerettigheter og for at de russiske jødene skulle få lov til å utvandre til Israel. Gjennom kontakter med vitenskapsmenn i vesten, som prof. Kristoffer Gjøtterud fra Oslo, prøvde man å få lagt politisk press på makthaverne i Moskva. I vesten arbeidet man systematisk for å få egne politikere til å ta opp refusnikenes sak når de hadde kontakt med kolleger fra Sovjet.

Vanskelige saker
Ved Sovjetunionens sammenbrudd ble det lettere for jøder å få komme ut. Hjelp Jødene Hjem ble etablert i 1990, Kristoffer Gjøtterud var blant initiativtakerne. HJHs oppgave er å hjelpe emigranter ut av områder der jøder er truet eller på annen måte er i en vanskelig situasjon. “Movement without frontiers” fikk støtte for å hjelpe dem som hadde problemer med byråkratiet, med å komme ut. Det ble mange og vanskelige saker. Ofte måtte mor og barn reise i forveien til Israel, mens far satt igjen i Russland, fordi myndighetene mente han hadde informasjon som kunne skade landet. Det var ikke uvanlig at folk mistet jobben fordi de hadde søkt om utreise, men samtidig fikk de ikke reise ut, fordi de visste for mye. Folk som hadde arbeidet i forsvaret eller med forskning på de fleste fagområder, ble nektet utreise i mange år.

Internettbaserte tjenester
Heldigvis har mengden av slike saker avtatt og vi har sett en jevn strøm av immigranter til Israel. Til å begynne med var det over 100 000 i året, nå er det over 5 000. Selv om estimatene varierer sterkt, er det ennå mange igjen som av ulike årsaker stadig utsetter en utvandring.

Boris Altshuler har fått laget en hjemmeside med støtte fra HJH. Her kan man stille alle slags spørsmål knyttet til immigrasjon til Israel. Svarene kommer raskt. For jøder som bor i mindre byer og på landsbygda i Russland kan det fortsatt være ubehagelig å gi seg til kjenne som jøde. Tradisjonelt har man vært svært tilbakeholdende med slikt. Det er også begrenset hvor mye informasjon som er tilgjengelig slike steder om prosedyrer for emigrasjon, regler for støtte til nye immigranter i Israel m.m.

 hjemmesiden til “Movement without frontier” – kan du bl.a. lese om immigranter som lyktes og hvordan de innrettet seg. Dette har fungert som inspirasjon og oppmuntring for mange jøder. Å immigrere er en krevende prosess med utallige usikkerhetsmomenter. Jo bedre man er forberedt desto større er sjansen for at man skal lykkes. Takket være bidrag fra HJH har denne siden hjulpet mange til å finne veien til Israel og en god framtid der.

Boris Altshuler

Dvs. – ikke vi, direkte, men en gruppe i Vennesla inviterte ham og hans kone til en ukes besøk i verdens vakreste avkrok! Det hadde vært en festuke, og lovnadene ville ingen ende ta. Jeg er sikker på at Boris og Larissa aldri vil slutte å fortelle om de fantastiske menneskene der nede, om alle møtene og alle samværene de fikk være med på.

Det må ha ligget mange forberedelser bak, og mange hadde gått sammen om å gjøre dette til en minneverdig uke. Men det slo meg den dagen jeg fikk sammen med dem, at dette var en investering som gir avkastning i tusen fold!

Boris har i alle de tunge Sovjet-årene vært en trøst og en redningsmann for hundrevis av jøder som var havnet i unåde. Som medlem at det sovjetiske vitenskapsakademiet, leder av menneskerettighetsgruppen i Moskva, anerkjent fysiker, hadde han et utall av kontakter både i inn- og utland. Og han var alltid villig til å hjelpe. For meg er han en slags “perpetum mobile” – en maskin som aldri stanser. Han går og går og tenker og tenker, alltid i samme, raske tempo, og han bar sine idéer med seg i en eldgammel, utslitt dokumentmappe.
Og så plutselig er det hans tur! Hans tur til å bli hentet – bli fraktet – bli oppvartet – bli “uppmerksammad” som svenskene sier.

Han var breddfull av inntrykk, og han vil aldri slutte å fortelle om alle de fantastiske menneskene han møtte. Stadig var han nede i lommene og hentet frem et visittkort – “kjenner du denne?” – og så kom en lovprisningstale.

Å investere i mennesker gir stort utbytte. For gruppen i Vennesla må dette også har vært en stor glede. Når de nå tenker på “Sovjet-jødene”, vil de alltid tenke på Boris Altshuler, mannen med de tusen ideene, mannen man aldri kjeder seg sammen med.

Han har opprettet en Web-side for HJH på russisk. 30.000 besøk har det vært på den siden starten for ett års tid siden. Inntrykket han har fått gjennom dette, er at informasjon er viktig. Stadig nye mennesker lurer på stadig nye ting, og på nettsiden kan de spørre og få svar.

Til og med fra California er det kommet spørsmål om hvordan man best kan ordne innreise til Israel. En ung jente i Israel spurte om militærtjenesten der nede. Kanskje det er lettere å henvende seg til maskinen enn til byråkratiet.
Han gjør en stor jobb, Boris, og han elsker sitt Israel, men han føler at det er mer behov for ham i Moskva.

Stor takk til gruppen i Vennesla! Takk for at dere investerte i mennesket Boris Altshuler.

Det er mennesker det står om – ikke tall og statistikker!