Innlegg

Matza – fattigdommens brød

Ugjæret brød, matza står i sentrum under Pesach-feiringen.

Lyst til å vite mer om seder-måltidet?

Sedermåltidet er en livlig kveld med diskusjon, synging og familie i jødiske hjem. Men hva gjør man egentlig? Vi forteller mer!

Og du skal fortelle dine barn…

Pesach starter på kvelden 25.mars med seder-måltidet og blir feiret i åtte dager til 2.april.