Innlegg

Selah – en venn i nøden

Organisasjonen Selah har som mange av våre givere kanskje…
Dianna hjelper eldre i Odessa fra JerusalemJewish Agency