Innlegg

Logo blå

Innvandringen til Israel fortsetter

I 2013 kom det 19.200 som innvandret til Israel. Samme tall i 2012 var 18.940. Av de nyinnvandrede kom 1,360 fra Etiopia, mot 2,432 i 20. Dette betyr at det også er klare forskjeller når det gjelder fordeling med hensyn til hvilke land de nyinnvandrede kom fra i 2013 mot i 2012.

 

Den mest markante økningen står jøder fra Frankrike for, hvor det kom 3,120 noe som er en sterk økning fra 1916 som kom året før. Frankrike har den klart største jødiske minoriteten i Vest-Europa, og økningen er et klart tegn på stadig stigende jødehat i Frankrike. Det gir grunn til alvorlig bekymring. At det mer uttalte jødehatet og begåtte overgrep først og fremst kommer fra muslimer og islamistgrupper er klart dokumentert. Det er også rimelig å anta at den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa har påvirket emigrasjonen fra land i økonomisk krise. Økningen av innvandring av jøder fra Vest-Europa til Israel er på hele 35 %.

 

Også fra så vel Nord- som Sør-Amerika er det en markant økning. Fortsatt er det jøder fra de tidligere sovjetrepublikkene som utgjør flertallet av de nyinnvandrede i 2013 med 7520 personer.

Gikk til fots fra Etiopia – ble representant i Knesset

I det 19.Knesset blir det 50 nye representanter av de totalt 120 som sitter i det israelske parlamentet. Spesielt spennende er det at to av disse er etiopiske immigranter.

Yair Lapid’s nye parti, Yesh Atid, ble valgets store vinner på mange måter og fikk hele 19 seter i den neste parlamentsperioden. To av disse gikk til etiopiske immigranter: Shimon Solomon og Pnina Tamano-Shata.

Shimon Solomon skal representerer Yesh Atid i det 19. Knesset. Bilde: Yesh Atid

Shimon Solomon skal representerer Yesh Atid i det 19. Knesset.
Bilde: Yesh Atid

Shimon Solomon er 44 år gammel, gift og far til tre barn. Han gjorde aliyah fra Etiopia 1980 sammen med sine foreldre og sine 5 brødre og søstre.

Han kom fra Etiopia til Israel til fots via Sudan, der han ble bragt med operasjon Salomon til Israel.

Solomon er utdannet sosialarbeider og har jobbet mye med immigranter og absorbering.

 

Jobber for å hjelpe andre nye immigranter

Da Solomon var leder for Kalisher absorberingssenter i Beer Sheva beskrev han de mange og store utfordringene immigrantene til Israel må overkomme for å bli integrerte og veltilpassede israelske innbyggere. Alt er nytt, barna lærer fortere enn sine foreldre, språk, kultur og skikker er annerledes. Men, Solomon fortalte det hele med et smil og sa:

“De vet jeg kom fra nøyaktig samme sted som de gjorde, jeg gikk gjennom den samme sjokket fra alt den nye, og jeg overvant hindringene.”

 

Shimon Solomon har jobbet nært med immigrasjonen fra Etiopia som israelsk utsending i Addis Abeba og som direktør for sysselsetting for etiopiere i Jewish Agency.

Solomon er også aktiv på mange andre plan med immigranter i Israel. Han hjelper til i den frivillige organisasjonen, Leger for menneskerettigheter, som hjelper innvandrere og flyktninger. Han er  medlem av stiftelsen “Almi” som fremmer situasjonen for etiopiske barn og familier. Han er også medlem av organisasjonen Tebeka som gir juridisk bistand til det etiopiske samfunnet i Israel

Inntil nylig var Solomon direktør for opplæring og utvikling i en ungdomslandsbyen Aghuzo-Shalom, som er en ungdomslandsby for foreldreløse overlevende fra folkemordet i Rwanda, Afrika.

Sitter sammen med den første kvinnelige etioper i Knesset

Pnina Tamano-Shata er 31 år gammel og er det første etiopiske kvinnen i Knesset. Hun jobbet tidligere som korrespondent i israelsk kanal1. Les mer om Pnina Tamano-Shata her.