Innlegg

DVI gir barn og unge gratis tannpleie i Jerusalem. Barn og unge fra enhver bakgrunn er velkommen hos dem. Nytt av året er at også trengende Holocaust-overlevende kan få hjelp hos dem.

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Kjære Giver!

I august hadde vi en fadderskapsaksjon, og mange nye barn og unge i Israel fikk faddere. Det er virkelig fantastisk, og jeg benytter anledningen til å takke dere alle som allerede er faddere og især de nye, for at dere står opp og hjelper på en så flott måte! Vi trenger fortsatt flere faddere, så vet du om noen som kan være aktuelle, ta kontakt med vårt kontor som kan sende deg ekstra materiale.

I dette nyhetsbrevet retter vi søkelyset på to, tilsynelatende meget forskjellige grupper jødiske innvandrere i Israel. Den ene gruppen er yngre etiopiske innvandrere, og den andre gruppen er eldre holocaust-overlevende, særlig fra de tidligere østblokklandene i Europa.

Den første gruppen trenger ekstra hjelp for å komme inn i og bli en aktiv del i det israelske samfunnet, den siste trenger hjelp for å få en trygg og verdig alderdom i Israel.

Felles har de at de i tidlige år har opplevd forfølgelse fra sine omgivelser, og ofte å se at familiemedlemmer ble drept, ene og alene fordi de er jøder.

Vi er med på å hjelpe dem hjem til Israel og å hjelpe dem hjemme i Israel. Det gir virkelig mening. Kanskje for første gang i sitt liv kunne de da de kom til Israel, gå i gatene uten frykt for forfølgelse. For første gang kunne de få lov til å være majoriteten, være som alle andre, og ikke en del av en forfulgt minoritet.

Øyvind Bernatek Styrets Leder

Øyvind Bernatek
Styrets Leder

På tross av dette gode, ble det kanskje ikke helt som de hadde drømt om. Det er krevende å komme til et nytt land, kanskje særlig hvis man er eldre, men også hvis man kommer fra et samfunn som var på et helt annet teknologisk utviklingsnivå. Også på denne måten har disse to gruppene noe felles, i all deres forskjellighet.

Våre prosjekter er med på å gi dem dette siste løftet til virkelig å bli en del av det store fellesskapet uten at de skal føle seg utenfor. Det betyr utrolig mye for de vi på denne måten kan hjelpe, og jeg håper derfor at dere rundhåndet vil støtte dette arbeidet med å gi dem det trygge, verdige og gode liv de fortjener.

Takk for at dere så varmt slutter opp om vårt arbeid, takk for alle gavene, store som små, som dere gir og som forandrer så mange liv til det bedre!

HJH nyhetsbrev september 2015

Nyhetsbrev september 2015

Etiopiske innvandrere har ofte store problemer med å tilpasse seg det moderne israelske samfunnet. Kibbutznikkene lærer dem å stå på egne ben. Kibbutz-bevegelsen har alltid vært sterkt sionistisk og innvandringsorientert. Eida Munz, 78, Holocaust-overlevende. Går sjelden ut. Har ingen venner. Elendig økonomi. Savyon Nadav, 25, student, er hennes store lyspunkt. Høsten er hellidagstid hos jødiske familier.

Gode venner. Foto: Mona Ø. Beck

– Verst av alt er ensomheten

Eida Munz, 78, Holocaust-overlevende.
Går sjelden ut. Har ingen venner. Elendig økonomi.
Savyon Nadav, 25, student, er hennes store lyspunkt.

Logo blå

La’ad – toveis giverglede

Unge La’ad studenter besøker Holocaust-overlevende i hele Israel. La’ad i forkortet form betyr “huske for alltid” og består av hele 18 grupper med tilsammen 250 studenter som hver har påtatt seg å gjennomføre besøksoppgavene gjennom et treårs program.

Koordinator og direktør David Bar El i Keren Hayesod forteller at La’ad-prosjektet startet allerede i 2009, men at dette unike besøksopplegget blant annet med studenter ved Ben Gurion-universitetet i Beersheva startet i februar i år.

-Studentene får alle et stipend og går inn i besøksopplegget med ulik bakgrunn og motivasjon. Noen er medisinstudenter, andre studerer sosiologi, psykologi eller helt andre ting. Felles for alle er at de bryr seg om mennesker og har evne og ønske om både selv å lære og å være noe for de overlevende, forteller Bar El.

Felles for de fleste som har opplevd Holocaust er at de ofte er traumatisert, en tilstand som gjerne ikke blir enklere å hanskes med når alderdommen kommer. De har gjerne språkproblemer, få ressurser, lite nettverk og gjerne liten eller ingen familie som støtter dem. Når studenten banker på – kvinne til kvinne og mann til mann – kan de finne frem til samvær som begge trives med. Alt fra å spille kort, musikk, grave i hagen eller ta en tur på byen. Eller bare sitte og snakke. Kanskje noen ønsker hjelp til å lære seg å bruke pc’en, eller de trenger hjelp til å tyde hebraiske dokumenter for å finne ut av sine rettigheter som Holocaust-overlevende. Ofte kan en riktig utfylt søknad gi noen ekstra shekel på kontoen.

Hver student besøker “sin” eldre minst en gang i uken over to-tre timer. Annenhver måned har Keren Hayesod arrangementer for de eldre, som kino, kunstbesøk, yoga, samling i forbindelse med helligdager – samt turer ut fra byen. Dersom noen trenger en varmeovn, en dyne, en vifte, gåstol, briller eller et høreapparat, for å nevne noe, kan studenten bringe beskjeden videre, og norske givere via HJH er med på å bidra økonomisk til at alt dette kan realiseres.

Studentene – på sin side – møtes til gruppediskusjon en gang i uken for å dele erfaringer. Pengene til dette prosjektet brukes også til å trene studentene i å utføre deres opplegg på en god måte via instuktører, ved å hjelpe til på sosiale begivenheter og via foredrag.

-Studentene er så engasjerte og vi opplever at de eldre er veldig fornøyde, forteller David Bar El – og legger til at et viktig poeng også er at man via dette prosjektet ønsker å styrke små lokale miljøer innenfor frivillig arbeide slik at man samtidig bygger et godt miljø for de yngre i disse samfunnene.