Innlegg

Gjenopprettet verdighet

Ikke alle klarer å holde sine hjem tilstrekkelig vedlike, og av og til blir de direkte helsefarlige å bo i. Det kan være mange grunner til at dette skjer, noen er syke og klarer ikke å passe på, andre har ikke råd. Noen ganger er det et jevnt forfall, mens andre ganger kan det skyldes ytrekrefter som storm eller oversvømmelse.

Særlig hardt rammer dette i de familiene som også har barn og unge boende hjemme. Barna blir ofte isolerte fordi de føler at de ikke kan be med venner hjem. Flere av dem blir også syke av inneklimaet. Da er det godt å vite at det er noen som både kan og vil hjelpe dem uten at det koster dem noe. Livnot veLehibanot er en slik organisasjon.

Livnot Ulehibanot hjelper med å pusse opp og gjøre leiligheter levbare igjen. Det gir beboerne et løft og mulighet til å komme videre. Foto: Livnot Ulehibanot

Livnot Ulehibanot hjelper med å pusse opp og gjøre leiligheter levbare igjen. Det gir beboerne et løft og mulighet til å komme videre. Foto: Livnot Ulehibanot

Vi har støttet dem de senere årene for konkrete prosjekter, og vi har ved flere anledninger vært og sett hva de har utrettet ved en stor porsjon idealisme, gode avtaler med leverandører og flere frivillige fra utlandet. Hver gang jeg har reist rundt med dem, får jeg nye både triste og gode inntrykk. Det er ikke lett å komme hjem til en familie som nærmest har mistet boevnen. Jeg føler meg selv litt som en inntrenger, særlig når du kan se barn som er flaue over hvorledes det ser ut hjemme hos dem.

De gode inntrykkene kommer når jeg ser hvorledes det er blitt, ser barna som på ny smiler, og som kanskje for første gang kan invitere venner med hjem, når jeg møter familier som igjen føler at de har fått tilbake sin verdighet. Å være en liten del av dette gir mening.

Livnot Ulehibanot hjelper familier som ikke selv har mulighet til å pusse opp sine hjem. Her ser Eli Finsveen på et av hjemmene de har pusset opp.

Gir andre et hjem

Av og til treffer katastrofen de som allerede er nede. Aller vanskeligst kan det være når hjemmet ditt ikke lenger er det stedet du kan søke ly og ro – fordi det har blitt ødelagt.

Sist vinter ble flere hundre hjem ødelagt av flom i den israelske byen Hadera. En av de som ble rammet av naturkatastrofen var 80 år gamle Holocaust-overlevende Mishel. Han bor alene og har ingen til å hjelpe seg. Da vannet stod 60 cm høyt inne i det lille huset hans, og et tre falt ned på taket på grunn av den sterke vinden, var det ingenting han kunne gjøre.

Men så kom Livnot Ulehibanot og hjalp ham med å bygge opp hjemmet sitt igjen.

“De er engler fra himmelen. De er herlige. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten dem. En dag bare kom de og begynte og arbeide.” Mishel, 80 år

Livnot Ulehibanot hjelper de som står uten nettverk eller mulighet til å bygge opp sine hjem. Alle trenger et trygt sted å bo, men ikke alle har råd til å reise seg opp når ulykken har vært ute.

Mishel, som overlevde Holocaust mistet hjemmet sitt på grunn av flommen, men  takket være Livnot Ulehibanot er hjemmet hans igjen et trygt og godt sted å bo.

“Vi vil ikke bare gi dem et sted å bo – vi vil gi dem et verdig liv og en ny start,” sier de frivillige i Livnot Ulehibanot.

Handikappede immigranter i Israel skal få hjelpen de ble lovet.

Funksjonshemmede immigranter får støtte til bolig

Fra 5.november får funksjonshemmede olim, immigranter boligstøtte fra staten. Også enslige foreldre får boligstøtten doblet.

Regjeringens beslutning er del av fjorårets rapport om landets sosialøkonomiske situasjon, forteller Jerusalem Post

Benyamin Netanyahu ba om rapporten om landets sosialøkonomiske situasjon etter de sosiale protestene rundt boligsituasjonen i Israel sommeren 2011.

Boligstøtte til funksjonshemmede immigranter er del av denne rapporten, som kalles Trajtenberg-rapporten. Rapporten

Immigranter i rullestol får det lettere med å betale husleien med den nye støtteordningen fra den israelske regjeringen. Bilde: Wiuff

Immigranter i rullestol får det lettere med å betale husleien med den nye støtteordningen fra den israelske regjeringen.
Bilde: Wiuff

ble godkjent av regjeringen høsten 2011.

Immigrantene som er innlemmet i ordningen, kommer til å motta boligstøtte retroaktivt for perioden fra mai 2012.

Immigranter som er avhengig av rullstol som bor i Israel 3000 shekel i måneden i boligstøtte – en betydelig økning i sammenlikning med det tidligere beløpet som var mellom 800 og 1500 shekel i måneden.

For immigranter med andre funksjonhemninger ble boligstøtten doblet fra 600 til 1200 shekel per måned.

Enslige foreldre får boligstøtten doblet

Enslige foreldre har også fått boligstøtten doblet fra 600 til 1200 shekel per måned, forteller det israelske immigrasjonsdepartementet.

Immigrantfamilier som er på ventelisten for offentlig bolig kan fra nå av få  1250 shekel i støtte fra staten for å betale for deres nåværende bolig.

– Gjennomføringen av regjeringens beslutning om å øke boligstøtten er kritisk for livene for dusinvis av funksjonshemmede immigranter i Israel, sa immigrasjonsabsorberings-minister Sofa Landver.

– Immigrasjonsabsorberings-departmentet jobber dag og natt for å forsikre at hver immigrant har et ordentlig hjem, sier Landver.

Immigrantene kan forvente å motta all støtten de skulle ha fått siden våren 2012 ved slutten av måneden.