Innlegg

Logo blå

Å gi til andre, gir oss bedre helse og lengre liv

Verden står på tre ting: På læren, på arbeidet og på veldedighet, forteller Fedrenes Ordspråk oss. Denne 2000 år gamle jødiske teksten gir oss innsikt i hva vi må gjøre for at vår hverdag skal være god og meningsfylt:

Læren – vi må lære noe nytt hver dag

Arbeidet – dette henviser i sin tid til tempeltjenesten, men i dag er bønn, meditatsjon eller annen tjeneste det vi benytter oss av. Litt tid hver dag til å øke innsikten i seg selv, i verden rundt en, å føle seg knyttet til noe høyere, det gir verdi også til det moderne mennesket.

Veldedige gjerninger – å gi til andre med hele hjertet.

 

Dagens forskning viser at de jødiske forfedre her hadde en langt større insikt i hvordan menneskeheten fungerer enn de kanskje var klar over selv. Hjernen vår må aktiviseres hver dag for å ikke å visne hen. Bønn, selvinnsikt og selvoppmuntring hjelper oss, selv hvis vi ikke tror på det. Gode gjerninger, å gi til andre gjør noe med oss, ikke bare fordi vi er en del av et større samfunn, det har faktisk en enorm innvirkning på vår egen helse.

 

Nyere forskning viser også en klar sammenheng mellom det å gi og gjøre gode gjerninger og vår helse. I en undersøkelse ved Calfornia-universitetet i 1999 viste at eldre som gjorde frivillig arbeid for to eller flere organisasjoner hadde 44% mindre sannsynlighet for å dø i de neste 5 årene, selv etter at man hadde kontrollert i forhold til alder, helse, treningsvaner og røykevaner. En annen undersøkelse fra 2003 fra Michigan universitetet viser at eldre personer som hjelper andre i sin omgangskrets, alt fra praktisk hjelp til venner og familie til emosjonell støtte til sin kone eller mann hadde en lavere risiko for å dø over en 5 års periode enn de som ikke gjorde liknende ting. Interessant nok, var det å være mottaker for hjelp ikke utslagsgivende.

 

Forskerne mener at det å gi reduserer stressnivået vårt, og stress er som kjent innvirkende på en rekke helseproblemer. I tillegg, mener man at det å føle seg nyttig, å være en del av noe større, og det å kunne være til hjelp, innvirker på ens generelle mentale helsesituasjon, som igjen har utslag på ens fysiske tilstand.

 

Forskning viser også at man får bedre immunforsvar av å gi. En studie ved Harvard-universitetet viste at når forsøkspersoner ble bedt om å tenke på organisasjoner de ville gi penger til, ble nytelsessenteret i hjernen aktivert. Når de så en film om Moder Teresa som passet på foreldreløse barn økte de beskyttende antistoffene i spyttet deres og da de ble spurt om å tenke på når de hadde vært glad i noen andre, eller andre hadde vært glade i dem forble de førhøyede antistoffene på det forhøyede i nivået i en time etterpå. Å gi til andre, gjør oss med andre ord gladere og i bedre helse.

 

De jødiske forfedre hadde nok ikke helsegevinsten i tanken da de sa at en av de tre pillarene verden står på er veldedige handlinger. Samholdet, styrken og viten om at man bygger samfunnet sammen, viten om at hvis man faller, så er det noen der som kan hjelpe deg opp og evnen til å sette seg inn i andres situasjoner er vel så viktig. Hjelp Jødene Hjem fortsetter å bygge på jødiske og kristne verdier. Vi takker alle våre generøse og gavemilde givere. Med deres hjelp får de svakeste i det israelske samfunnet den hjelpen de så sårt trenger. Vi håper dere føler noe av gevinsten av deres veldedighet selv – i form av god selvfølelse, god helse og godt humør!

Kjære giver

I det nye jødiske kalenderåret er vi nå inne i en stille periode etter de høye helligdager og Løvhyttefesten. Det gir ro til å se mer fremover og for å planlegge for 2014. Frem til nå har vi klart å holde en stabil og god giverinngang, og vi har både håp og tro at det vil fortsette også i 2014. Samtidig ser vi på de mange henvendelser vi får fra forskjellige ideelle organisasjoner i Israel, at det er mye mer vi kunne ha utrettet med flere givere på laget.

Derfor blir en hovedprioritering i 2014 å få nye givere, og også her trenger vi også deres hjelp. Tenk hva vi kunne utrette, tenk hvilken velsignelse det kunne bli for mange nye i Israel, hvis hver giver klarte å skaffe en ny giver! Det høres jo ikke ut som en umulig oppgave!

Vi håper derfor at dere i tillegg til de sjenerøse bidragene dere gir, vil forsøke å hjelpe oss med å få nye givere. Dette kommer vi mer tilbake til i senere nyhetsbrev, men det er ingen grunn til å vente; jo flere nye givere og jo raskere vi kan få dem, jo bedre for alle som vi da kan hjelpe!

Når dette nyhetsbrevet når dere er en gruppe av våre givere i Israel og besøker flere av våre prosjekter. Å delta på våre giverturer er en helt unik anledning til å oppleve Israel på en annen måte, til å møte det virkelige Israel med alle dets gleder og utfordringer, til å møte noen av de mange nye immigrantene og til å møte mange frivillige som gir av sin tid for å hjelpe andre. Dette er små og store hendelser og hverdagshelter vi aldri hører om i nyhetsbildet. Jeg kan forsikre om at slike møter setter dype spor og er med på å berike livet!

De siste av de etiopiske jødene som har fått godkjent å kunne reise til Israel, er nå kommet til Israel. Det er fantastisk, og det har vært et enormt løfte å hjelpe dem alle til Israel, men prosjektet er på ingen måte ferdig. Nå trenger de hjelp for å starte sine nye liv i Israel. Noen vil klare dette forholdsvis raskt, mens andre vil trenge ganske mye tid. Vi vil være der for dem og hjelpe dem til en trygg og god tilværelse i deres nye hjemland.

Samtidig er det signaler om at flere med jødiske røtter i Etiopia ønsker å vende hjem til Israel, så vi kan trolig om noen få år regne med at også nye grupper fra Etiopia vil komme til Israel. Frem til det, vil nye immigranter komme fra mange land, og fortsatt vil de jøder fra de tidligere Sovjetrepublikkene utgjøre en stor gruppe og trolig også jøder fra Frankrike. Vi vet i hvert fall at vår hjelp er påkrevet lenge, og vi tror og håper at du fortsatt vil være en del av dette viktige prosjektet for så vel Israel som for det jødiske folk!

Takk for at du er med og gir nye immigranter en hjelpende hånd! På den måte er du en direkte del av Israels nye historie!

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder