Innlegg

Gir informasjon på nettet til jøder i hele verden

Mange HJH-givere kjenner til denne web-siden, og når vi skriver om det nå er det for å fortelle at stadig flere mennesker rundt i hele verden i dag benytter seg av dette tilbudet. Nå har nettsiden til MWF hele 300 treff pr. døgn; jøder over hele verden er blitt kjent med nettstedet og logger seg på for å få informasjon.
På en privat tur til St. Petersburg i juni møtte jeg lederen for dette arbeidet, Boris Altschuler. Det var inspirerende!

Han er levende opptatt av de mange mulighetene som nettstedet gir for å hjelpe og rettlede nye immigranter når det gjelder mulighetene for å immigrere til Israel, muligheter for språkstudier, arbeid og bosted i Israel osv.

Men det er ikke bare jøder fra hele verden som logger seg på nettstedet for å få hjelp, også nye immigranter i Israel får hjelp fra Moskva når det blir for vanskelig å finne fram i byråkratiet i Israel. Etter hvert er nettstedet blitt kjent mellom nye russiske immigranter i Israel, og mange bruker det nå.

Boris Altschuler og hans medarbeider som har et spesielt ansvar for å følge opp nettstedet, får nå hver dag mange spørsmål om emigrasjon og forholdene for nye immigranter i Israel. Og de har muligheter for å hjelpe og svare. Med støtte fra HJH og HJH-giverne har de nå ansatt en flink og datakyndig mann i deltidsstilling.

Han følger opp spørsmålene som kommer inn. De har etter hvert fått stor kompetanse på dette, og benytter seg av både e-post, fax og telefon for å få de etterspurte opplysningene både hos private og offentlige myndigheter i Israel og i de mange andre landene det gjelder.
Dette er både spennende og interessant. Og det er ikke vanskelig å bli smittet av Boris sin entusiasme og glede over å få være med i immigrantarbeidet på denne måten. En fin opplevelse for oss HJH-givere som var med på turen.

Gjennom dette er vi med på noe stort og viktig for mange mennesker. Tenk 300 spørsmål fra hele verden hvert døgn! Det er dere HJH-givere som er med å gjøre dette mulig. Boris bad meg hilse til hver enkelt av dere og takke varmt for støtten til Movement Without Borders.