Innlegg

Moshe Kot foran de nye kjøleskapene hos Lev Ramot. Foto: Mona Ø. Beck

Lykkelig for nye kjøleskap