Innlegg

Handikappede immigranter i Israel skal få hjelpen de ble lovet.

Funksjonshemmede immigranter får støtte til bolig

Vi jobber dag og natt for å forsikre at hver immigrant har et ordentlig hjem, sier immigrasjon- og absorberingsminister Sofa Landver. Boligstøtten er del av rapporten som kom i kjølvannet av de sosiale protestene i Israel sommeren 2011.