Innlegg

Naturen og hjemlandet

Et av prosjektene HJH støtter er Shiluv, som betyr integrering…
DVI gir barn og unge gratis tannpleie i Jerusalem. Barn og unge fra enhver bakgrunn er velkommen hos dem. Nytt av året er at også trengende Holocaust-overlevende kan få hjelp hos dem.
Klart for nytt skift ved Gan Shmuels fabrikk for råvarer til leskedrikker (og blant annet pizza-tomatfyll i Norge). Fra v. Moran Rosenberg, to av de etiopiske ungdommene og fabrikksjef Nir Bendak. Bak titter Itzik Shafran frem. Foto: Mona Ø. Beck

Kibbutznikkene lærer dem å stå på egne ben

Etiopiske innvandrere har ofte store problemer med å tilpasse seg det moderne israelske samfunnet. Verst er kanskje situasjonen for neste generasjon, de unge som føler seg rotløse og famler etter en identitet. Som ikke riktig vet hvordan de skal takle hverdagens trivielle utfordringer. TELEM-programmet er 16 kibbutzers unike og effektive hjelp til selvhjelp for unge etiopere.

Amos

En meget vennlig og energisk mann med et dypt engasjement for nødlidende medmennesker.

Dr. Peter Kurer – en spesiell frivillig hos Dental Volunteers for Israel.

Siden 2004 har dr. Peter Kurer kommet som frivillig til klinikken i Jerusalem tre ganger i året.

Høsten er her

Livnot ulehibanot pusser opp slik de får et verdig liv. Frivillig arbeid og innsats utgjør store deler av arbeidet.

Portfolio Items