Innlegg

Innmelding fadder

Les og skriv ut skjema for fadderskap her.

Les og skriv ut skjema for fadderskap her.

Fadderordningen gir trygghet og fremtid

Gjennom Hjelp Jødene Hjems fadderordning får de barna som står svakest i israelsk samfunn hjelp – fremtidsrettet hjelp. Vår samarbeidsorganisasjon i Israel – Selah – vet hvordan de kan hjelpe de som trenger det mest på den best mulige måten. Gjennom 19 år har de hjulpet kriserammede israelere når det blir som verst.

 

Fadderbarna venter på faddere. Du kan hjelpe!

Fadderbarna venter på faddere. Du kan hjelpe!

 

Hvert fadderbarn i i HJHs fadderordning får to faddere – slik blir det ikke for kostbart for de som ønsker å ha fadderbarn. Pengene fra fadderen følger barnet, og fadderne får årlig oppdatering om hvordan deres fadderbarn har det. Det er selvfølgelig mulig å ha mer enn et fadderskap.

Meld deg som fadder i dag ved å ta kontakt via email eller telefon til kontoret.

Din innsats er uvurderlig – ved å bli fadder gir du et barn i Israel en tryggere og bedre fremtid.

Som fadder får du hvert år et brev om hvordan det går med ditt barn

I samarbeid med Selah, Israel Crisis Management, har HJH en fadder­ordning, som vi kaller Child Sponsoring.

Svært vanskeligstilte immigrantbarn som er foreldreløse eller i en tilsvarende situasjon, får to norske faddere, som forplikter seg til å gi et fast månedlig bidrag på kr 250.

Barna blir oppfostret av nære slektninger og ditt bidrag kan bidra til at barna får vokse opp i kjente omgivelser og kjærlige familie­relasjoner. Tilskuddet gjør at en bestemor, onkel eller storesøster kan ta på seg denne krevende oppgaven.

Du som fadder blir holdt oppdatert hvert år om hvordan det går med ditt barn. Din støtte går til ditt fadderbarn – og til de formål du har krysset av for på registreringen.

Ring kontoret eller registrer deg på vår nettside i dag.