Innlegg

Jewish Agency Flyktningemottak i Polen for ukrainske flyktninger i mars 2022

Stort engasjement for ukrainske flyktninger