Innlegg

Mange varme farvel da Eli var i Israel og sa hadet til prosjektene. Her Eli sammen med damene fra Hadassahsykehuset. Foto: Rebekka Rødner

Prosjektenes farvel til Eli Finsveen

Prosjektenes farvel til avtroppende daglig leder, Eli FInsveen, var varmt. Hennes innsats disse siste 7 årene har vært til glede og inspirasjon.

Ny daglig leder – Rebekka Rødner

Vi i styret har det siste året visst at Eli Finsveen, vår daglige leder i mange år, ønsket å trappe kraftig ned, men kanskje ikke helt begi seg inn i pensjonistenes rekker. Eli har gjort en fantastisk innsats, og det var med tungt hjerte vi måtte innse det uunngåelige og starte prosessen med å finne frem til en ny daglig leder.

 

Styret drøftet i høst hvorledes driften av kontoret kunne organiseres, og ikke minst hvilke egenskaper vi ønsket fra en daglig leder. Vi var klar over at samtlige oppgaver som kan legges under en daglig leder er større enn ett årsverk, så vi visste at noen oppgaver måtte settes til andre.

 

Dette har vært en omfattende og krevende prosess. Stillingen ble utlyst i 2013 med søknadsfrist i desember. Vi var heldige å få inn et stort antall søkere, hvorav mange var godt kvalifiserte.

 

De innkomne søknadene ble gjennomgått nøye med henblikk på hvem som i første rekke skulle innkalles. Dette arbeidet ble i det vesentlige ledet av to av styrets medlemmer, Jorunn Andestad Langmoen og Ola Liland. Styremedlem Jan Benjamin Rødner som erklærte seg inhabil da søkerlisten forelå, har ikke deltatt på den videre styrebehandlingen av denne ansettelsen.

 

Fire søkere ble innkalt til førstegangsintervju, hvor Jorunn hadde tre av disse og jeg ett.

 

Etter dette ble vi stående med tre aktuelle søkere som, i samsvar med vedtak på styremøtet 27.1.2014, ble innkalt til annengangs intervju. Disse intervjuene ble foretatt av Jorunn og Ola. Jeg hadde deretter et møte med dem, og med bakgrunn i en helhetsvurdering av hva som skulle ligge hos daglig leder og hva som kunne settes til andre, ble en enstemmig innstilling presentert for styret.

 

Ekstraordinært styremøte som behandlet ansettelse av ny daglig leder, ble gjennomført 10.februar 2014. Innstilling ble inngitt enstemmig vedtatt, og Rebekka Herberger Rødner ble tilbudt stillingen som daglig leder i HJH. Hun har til vår glede akseptert tilbudet.

 

Eli Finsveen forlater oss ikke helt, hun vil føre våre regnskaper og være ansvarlig for høstens givertur. Rebekka kjenner vår organisasjon ganske godt allerede. Hun vikarierte for Eli i 2013 da Eli hadde et lengre sykefravær etter å ha hatt et ublidt møte med glattisen, og hun har de siste årene vært redaktør får vår internettside og for vår Facebook side.

 

Eli og Rebekka vil overlappe hverandre mer eller mindre frem til sommeren, så de særdeles velfortjente takkeordene til Eli kommer i en senere utgave av vårt nyhetsbrev.

 

Vi i styret ser frem imot å samarbeide med Rebekka. Vi er trygge på at vi har fått en meget godt kvalifisert medarbeider.

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

Kjære giver

Kjære giver

Jeg skal ikke forsøke å grunne for mye på årsakene, for de er trolig mange, men jødehatet, både det bevisste og det bevisstløse, brer stadig om seg i Europa og dessverre også i Norge. Det er ikke mer enn noen få dager siden nettutgaven av NRKs Trygdekontoret, sendte den mest motbydelige vitsing omkring Holocaust, fremført av en kvinne med røtter utenfor Norge, og som selv burde vite litt om rasisme. At hun ikke evner å forstå får så være, men at NRK ikke har anstendighet til å beklage dette, er lang verre, selv om de fjernet innslaget fra nettet.

Omtrent samtidig fikk vi høre at Hennes og Mauritz trakk tilbake en t-skjorte for kvinner. Den var preget av et dødninghode innrammet i en davidstjerne. De har riktignok beklaget dette på det sterkeste og trukket griseriet fra alle butikker verden over, men bare det at noe slikt kan lages og tas inn i en slik stor kolleksjon og selges, er hårreisende.

Da vår grunnlovs 200 års jubileum skulle feires, var det lagt opp til en inkluderende feiring, så inkluderende at den eneste folkegruppen det ble harselert med over gammel antisemittisk lest, var jødene.

Er alt dette tilfeldig? Neppe. Noe har gått virkelig galt her, og jeg er redd det er svært mange aktører som bærer et felles ansvar, både tradisjonelle jødehatere fra ytterste høyre og venstre fløy, som de som ikke klarer å erkjenne sitt hat, og derfor i stedet uttrykker det ved å rette deres ynkelige hat mot Israel, godt hjulpet av norske medier.

Da er det godt at det finnes folk som står imot, som taler Israels sak og som står opp for verdens jødiske befolkning. Dere er i så henseende flotte ambassadører for det gode!

Som dere vil se av dette nyhetsbrevet, skjer det mye internt også. Eli Finsveen, vår daglige leder, trapper snart ned, og ny daglig leder ansettes; Rebekka Rødner Herberger. Hun er i dag redaktør for vår internettside og for vår Facebook. Vi vet hun kommer til å gjøre en god jobb.

Programmet for høstens givertur er også på plass, og jeg oppfordrer dere virkelig til å delta. Det er en fantastisk måte å se Israel på. Selv om dere har vært mange ganger i Israel tidligere, er det å møte noen av våre prosjekter og menneskene bak, uforglemmelige opplevelser som gjør inntrykk for livet.

Våre mange prosjekter trenger all den støtte dere kan gi, så vi håper dere fortsatt vil gjøre dette mulig. Har dere tilgang til Internett så besøk vår hjemmeside eller vår Facebook. Bli venn med oss der, og del vår side med alle deres venner, da kan vi få nye givere og hjelpe enda flere!

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

Israeltur til høsten!

HJH arrangerer også i år en givertur med charterfly 15. til 25. oktober. Hva med å snakke om det i Påsken og få familien eller venner med på en slik minnerik tur?

 

Vi bor på gode hoteller og har skandinavisktalende lokalguide. Naturlig nok besøker vi noen av de prosjekter som HJH støtter. Her vil du få møte jødene hjemme, nye immigranter, dedikert stab og frivillige. Men det blir også besøk på bibelhistoriske og historiske steder – og steder dere neppe har vært før. I tillegg blir det fritid til refleksjon eller bading. I år får vi et par dager i ro ved Dødehavet, en unik naturopplevelse.

 

Ida Husveg og jeg skal være turledere, noe vi gleder oss til. Vi skal gjøre vårt ytterste for å gi deg en god og opplevelsesrik tur. Hvis du tror programmet blir for anstrengende, kan du gjerne stå over en dag. Du kan trygt reise alene for miljøet vil være åpent og inkluderende.

 

For program, kontakt Sabra Fokusreiser AS, tlf  38 12 56 60 eller post@fokusreiser.no

Turprogram 2014 er klart!

En tur for deg som vil lære noe, formidle noe, medvirke til noe!

 

En tur for deg som vil lære noe, formidle noe, medvirke til noe! 

En Israelstur med HJH vil gi deg anledning til å møte jødene hjemme samtidig som du får besøke kjente bibelhistoriske og historiske steder. Vi skal bo på gode hoteller med halvpensjon i En Boqeq, Jerusalem og Tiberias. Våre erfarne turledere, Eli Finsveen og Ida Husveg, vil skape et hyggelig og inkluderende miljø på turen. Så du kan gjerne reise alene, for her kan du bli kjent med nye mennesker. Både i bussen og ved måltidene og sosiale samvær vil du bli inkludert og tatt vare på. Den lokale guiden er skandinavisktalende. Enkelte kvelder vil det være program.

 

Livnot ulehibanot fikser vannskaden.

Livnot ulehibanot fikser vannskaden. Eli Finsveen viser gruppen hva som har skjedd.

Med i turprogrammet vil du også finne besøk på Bibelhistoriske steder og andre severdigheter. Og det blir tid til egen disposisjon. Kanskje ønsker du et bad i Dødehavet eller en stille stund, mens du nyter utsikten over Jerusalems murer. Du vil få helt spesielle opplevelser på turen, når du får se det arbeidet som HJH støtter og samarbeidspartnerne driver. Å møte menneskene og høre dem fortelle sine historier og ulike skjebner, gjør dypt inntrykk og blir minner for livet. Slik kan vi gi deg enda bedre innblikk i israelernes hverdag og de mange utfordringene som møter nye innvandrere i Fedrenes land.
Gjennom vårt arbeid med å hjelpe jøder hjem og hjelpe dem hjemme siden 1990 har vi kommet i kontakt med mange spennende mennesker som gjør en stor innsats for å hjelpe nye landsmenn til rette. De har et engasjement og oppfinnsomhet som imponerer. Vi vil at du skal få anledning til å møte noen av dem. Derfor har vi lagt inn i vårt program besøk på flere av de prosjektene HJH støtter. Det er interessant å oppleve det store, frivillige arbeid som gjøres for unge og gamle immigranter. Du vil også få se hva pengene som HJH har samlet inn er blitt brukt til.

HJHs evige minnested i Jerusalem. Fra Israelturen i 2013 da ny plakett ble satt opp med flere navn til evig minne og takk.

HJHs evige minnested i Jerusalem. Fra Israelturen i 2013 da ny plakett ble satt opp med flere navn til evig minne og takk.

Du vil også få anledning til å se minnestedet vårt i Jerusalems Botaniske Hage, der vi skal innvie en ny navneplakett.

Og ikke minst vil du få treffe noen av de barna som har fått være en del av fadderbarnsprosjektet HJH har i samarbeid med Selah. Dette er barn som har mistet sine foreldre i terror, ulykker eller sykdom, etter at de har bodd kort tid i Israel. Selah blir ofte kontaktet ved slike hendelser, der barn med et svært spinkelt nettverk blir stående alene. Nå vil du få høre hvordan Selah hjelper dem. Ellers blir det også foredrag om interessante emner med tilknytning til Israel. Deltakerne selv kan også gjerne ta initiativ til sosialt samvær.

Representantskapet møtes

Hjelp Jødene Hjem har et representantskap som møtes to ganger årlig. Representantskapet består av representanter fra hver av de 10 organisasjonene som står bak HJH.

I høst kom representantskapet sammen for å høre fra Avi Rabinowitch og Yankele Snir fra Keren Hayesod hadde å fortelle om dagens situasjon for de etiopiske immigrantene i Israel blant annet.

Yankele Snir fortalte fint om utviklingen som finnes innad i det israelske samfunnet og byråkratiet når det gjelder integreringen av de nye immigrantene.

De nye immigrantene fra Etiopia er mye bedre rustet når de kommer til Israel, enn tidligere etiopiske immigranter var. De kan mer hebraisk, vet mer om hvordan israelsk samfunn arter seg og har lært mer om israelsk byråkrati og velferdssystem mens de har ventet på å få reise til Israel. Vel fremme i Israel er sosialtjenestene og immigrasjonshjelpen på sin side også bedre forberedt. Blant tidligere integreringsprosjekt har vært både suksesser og fiaskoer.

“Heldigvis kan vi lære av feilene, og fortsette suksessene,” sa Yankele Snir til HJHs representantskap. Det har også ført til at da de siste 450 immigrantene fra Etiopia kom til Israel, var ankomsten preget av optimisme og fremtidshåp, både for de nyankomne immigrantene og for Israel.

Livnot

Livnot stiller opp

Hjembesøk hos en etiopisk familie som hadde fått hjelp av Livnot til å reparere sitt kjøkken. Hjemmet var uhyre enkelt, familien fattig og boligblokken ganske nedslitt.

Bente, mannen Jan sammen med Eli Finsveen og hennes mann, Knut i gamlebyen i Jerusalem.

Jeg ser noe nytt hver gang jeg reiser

– En inspirerende måte å reise på

Bente Rødner (60) reiser med HJH til Israel for tredje gang i år – dette til tross for at hun jevnlig reiser til Israel sammen med mannen sin, Jan Benjamin Rødner. De eier en leilighet i Jerusalem, så hvorfor vil hun reise med HJH også?

– Jeg kom til Israel første gang i 1972 og har siden vært i Israel utallige ganger. I dag har vi egen leilighet i Jerusalem, men på tross av det synes jeg det er spennende å reise med HJH. Det er interessant å se hva pengene man gir går til – og det er utrolig hvor mye de får ut av de kronene man gir, forteller Bente. – Ikke minst gir det innblikk i hva det trengs penger til i Israel. Tilfluktsrommene i Sderot er noe som opptar meg, for eksempel, eller hjelpemiddelsentralen Yad Sarah, drevet av frivillige og donasjoner – at slike ting hjelper vi her i Norge til med, staten rekker ikke til alt, heller ikke i Israel, sukker hun.

Det som har gjort mest inntrykk på Bente er at også de mest basale behov blir dekket av midler som kommer gjennom HJH:

– En gang, forteller hun, besøkte vi et sted med mange fattige familier i sør, og der fikk vi møte medarbeidere som skulle gi ut ryggsekk med blyant og matboks i til barn fra fattige familier. Tenk hvor viktig det er for selvfølelsen å ha egen ryggsekk og blyant når man starter på skolen!

 

– Jeg blir glad og stolt når jeg ser hvor stor forskjell en slik liten og enkel ting gjør. Samtidig blir jeg litt ettertenksom – setter jeg nok pris på det jeg har selv, og kanskje kunne jeg avse en liten slant til, til de som trenger det mer enn meg? spør hun seg selv.

Bente synes også det er flott å kunne se og oppleve på nært hold det vi leser om i nyhetsbrevene – og se på nært hold at prosjektene til HJH genererer frivillighetsarbeid i Israel:

– Selah, som hjelper ofre etter kriser og hvor HJH har sine fadderbarn – å, det var en sterk opplevelse å få komme og møte dem. Folk som skal overleve et terrorangrep, hvordan skal familien greie å komme ut av det? Vi fikk snakke med de ansatte på senteret – og de fortalte oss at de både mottar personer på senteret, men at de også drar hjem til dem. De slipper dem ikke før det går ok igjen! sier Bente fylt av begeistring.

Hvordan opplever du det å reise med HJH?

– Jeg liker egentlig ikke å reise på gruppereiser, men det er noe annet å reise med HJH. Det er morsomt å reise med HJH fordi alle som er med er genuint interesserte og glade i Israel. Og vi kommer fra så mange forskjellige utgangspunkt. Det er alltid så mange hyggelige mennesker å møte – noen av dem holder man kontakten med resten av livet!

 

– Dessuten får jeg se helt andre ting på turen enn jeg noensinne ville ha fått sett selv som enkeltindivid. Det er inspirerende og givende. Selv om det er mange opplevelser og det kan være mange ting på programmet, så velger jeg å være med på så mange ting som mulig – jeg vil ikke gå glipp av noe! smiler Bente.

 

Bente forteller at det var en sterk opplevelse da hun fikk møte en gruppe argentinere ankomme Israel som nye immigranter: – De var utslitte etter å ha reist langt, men var så lykkelige over å være i Israel. Det var fantastisk å få treffe dem!

 

Bente påpeker nok en ting hun liker med HJH-turen: – Det er så spennende og det gir meg så mye se hva man kan få til med få midler og hvilken entusiasme og positiv holdning disse menneskene har. Da blir man ydmyk i forhold til egen situasjon, og da orker jeg å være litt sliten.

 

Reiser med rullestol og ledsager

– Selv har jeg MS (multippel sklerose) og må nå ta med meg egen rullestol hjemmefra, forteller Bente. Hun fortsetter: – Det går fint fordi jeg har med meg ledsager og kan gå noe. Samtidig må jeg innrømme at Israel ikke alltid er et enkelt land å reise i som rullestolbruker, men med HJH og egen ledsager går det bra.

 

– Hvorfor reiser du igjen med HJH?

– Jeg tror aldri man får sett alt – man ser alltid nye ting. Også er det interessant å kunne følge prosjektene – jeg føler de er mer «mine.» Å besøke steder der man ser at arbeidet som blir utført der er så sårt behøvet kan være deprimerende, men samtidig er det opptur. Det er fordi vi alltid opplever glede blant disse menneskene. Til tross for sin situasjon klarer de å være glade. De er positive, takknemlige og tror på fremtiden sin i Israel.

 

– Er du ikke redd for å reise til Israel? Det er jo alltid så mye som ser ut til å skje der nede?

– Nei! utbryter Bente. – Det er faktisk ikke noe annet land jeg føler meg så trygg i som i Israel. Israel vet hva krig og terror er – og tar sine forhåndsregler. Det kan se skummelt ut med soldater og sikkerhetsfolk som sjekker alt, men akkurat det gjør at jeg føler meg trygg der – de vet hva de gjør! Dessuten stoler jeg på at HJH og Sabra Fokusreiser bringer meg der det er trygt og ikke reiser hvis det er fare på ferde. HJH tar ikke bare vare på prosjektene sine, men også på sine støttespillere og reisedeltagere, konkluderer hun.

 

Fritidsklubb i nedslitt område

Fritidsklubben, som Israel Association for Immigrant Children driver i samarbeid med Lod kommune, ligger i et virkelig trist boligområde. Blokkene ble bygget på 1950-tallet, mange immigrantfamilier har flyttet inn og ut siden da. Området er sterkt preget av manglende vedlikehold. Det er høy arbeidsledighet i området. Stedet har utviklet seg til en bydel som nye immigranter flytter fra, når de har fått orientert seg og fått orden på økonomien.

 

Men ikke alle. De som ikke fant seg jobb, de som ble rammet av sykdom eller ble alene med barna – de blir. Kommunen er satt under administrasjon fordi ingen vil sitte i kommunestyret og økonomien er fullstendig skakk-kjørt. Når skatteinntektene svikter og sosialutgiftene øker er det en vanskelig oppgave å drive en kommune, så denne løsningen er ikke uvanlig i Israel for kommuner som i realiteten er konkurs.

 

Men midt i det hele er det et lyspunkt – fritidsklubben! Den ledes av Luba, en energisk pedagog som så at ungdommene i området virkelig trengte et godt tilbud midt i alt det trøstesløse. Et nedslitt bydelshus fra 1960-tallet ble pusset opp av de unge selv under ledelse av noen unge voksne fra en ungdomsforening i nabokommunen. Den kvelden vi var på besøk, hakket og spadde de opp tomten rundt, som var overgrodd med ugras. Så ble det plantet blomster og busker og det ble virkelig trivelig. Den pedagogiske hensikten er klar. Barn og unge skal lære å ta vare på klubben gjennom selv å legge ned arbeid i å gjøre det pent rundt seg.

 

Stemningen på stedet var rolig og vennlig. De ungdommene som ikke jobbet med uteanlegget, spilte spill, pratet og tøyset eller så film. Man får ikke skrike eller slåss, og man skal snakke ordentlig til hverandre. og inkludere nye deltakere i aktiviteter. Her blir ungdommer i faresonen til unge mennesker som tar ansvar. Israel vil få glede av dem i framtiden.

 

Et lite P.S.

Eli Finsveen og Diana, som viste dem vei til pizza-stedet, og som de senere møtte igjen på fritidsklubben!

Eli Finsveen og Diana, som viste dem vei til pizza-stedet, og som de senere møtte igjen på fritidsklubben!

Da vi kom kjørende hadde vi god tid, men var sultne. Vi hadde funnet fritidsklubben og bestemte oss for å finne litt mat. I nabolaget var det ingen steder å se, så vi stoppet en jente og spurte om råd. Vennlig og imøtekommende forklarte hun oss ruten inn mot sentrum og hvor man fikk gode pizzabiter. Det var et bra stad, akkurat det vi trengte. Vi snakket sammen om hvor flott det hadde vært å møte den høflige og hyggelige jenta og få den fine kjørebeskrivelsen.

Da vi kom til klubben ble vi møtt av mange kjekke ungdommer – og, ja du har vel gjettet det – den samme jenta igjen. Lubas pedagogikk fungerte også utenfor klubben.

Eli Finsveen og Torbjørn Ekroll på Oslo Symposium.

HJH på Oslo Symposium 2013

For første gang er vi tilstede på Oslo Symposium! Vi gleder oss til spennende, innholdsrike og givende dager. Vi håper å se mange nye og gamle fjes ved standen vår! Kom gjerne og hils på oss!

Eli Finsveen og Torbjørn Ekroll er klare på Oslo Symposium 2013  Foto: Øyvind Bernatek

Eli Finsveen og Torbjørn Ekroll er klare på Oslo Symposium 2013
Foto: Øyvind Bernatek

 

“Det er så fin stemning her! Veldig hyggelig og mange mennesker, ” sier HJHs daglige leder, Eli Finsveen. Sammen med Torbjørn Ekroll og styreleder Øyvind Bernatek kommer hun til å være tilstede de tre dagene på Oslo Symposium. Titt gjerne bortom og slå av en prat!