Innlegg

Hjelp til utsatt ungdom

Et av prosjektene HJH støtter i 2023 er ELEM, som hjelper ungdom i krise gjennom 50 forskjellige nasjonale program i Israel.
 
På MIX-senteret, et multikulturelt drop in-senter i Holon møtes ungdom mellom 12 og 19 år, ofte immgiranter fra tidligrere Sovjetunionen, som er i faresonen for å droppe ut av skolen og samfunnet. Deres aktiviteter er etter skoletid, der ungdommen møtes til både gruppe- og individuelle aktiviteter. I tillegg får de sunn og næringsrik mat der. Det får også hjelp med lekser og med å samarbeide med skolen og forberedelse til eksamener.
 
Bildet er av Andre, en av ungdommene som har fått hjelp av ELEM til å snu livet på riktig vei, og som nå bidrar til å hjelpe andre ungdommer som frivillig i MIX-senteret.
 
Du kan bidra til dette arbeidet via vipps til 79332💙

Hjelp til utsatte unge immigranter

HJH har i flere år støttet ELEMs arbeid for unge immigranter som har fått en for vanskelig start på livet i Israel. Sammen har vi kunnet redde mange unge, og gått gitt dem et verdig liv. I år støtter vi ELEMs MIX-senter i Holon, som gjør en utrolig viktig jobb for svakerestilte og utsatte unge immigranter!

En av de som har fått hjelp av ELEMs MIX-senter er Andre, som kom til Israel fra Russland da han var 7 år gammel. Innen han var 16 hadde han allerede fått 36 siktelser mot seg, som involverte alt fra innbrudd og narkotika, til drapsforsøk. Takket være MIX-senteret, militærtjeneste i IDF og et inderlig ønske om å endre livsførsel, klarer han seg nå godt. Andre bidrar nå som frivillig i MIX-senteret, og er der et levende bevis for nye unge deltakere at det faktisk er mulig å snu opp ned på livet, uansett hvor mørk det ser ut.

HJH Nyhetsbrev juli 2022

ELEM hjelper israelsk ungdom i krise

Et av de 34 prosjektene HJH støtter i år er ELEM, en organisasjon som hjelper israelsk ungdom i krise.
Migdalor-sentrene deres er et nettverk av syv sentre som hjelper unge, ofte immigranter fra tidligere Sovjetunionen, som er mellom 13 og 19 år og i faresonen for å droppe ut av skolen og samfunnet. Deres aktiviteter er etter skoletid, der ungdommen møtes til både gruppe- og individuelle aktiviteter. I tillegg får de sunn og næringsrik mat der. De får også hjelp med lekser, og med å samarbeide med skolen og forberedelse til eksamener.

HJH Nyhetsbrev mai 2020